Bijdragen

Ziekenfondsbijdrage

De ziekenfondsbijdrage geeft je recht op gebruik van de voordelen en diensten 2021.

Per lidboekje

  • € 7,98 per maand
  • € 95,76 per jaar

Betaal je via een domiciliëring? Dan zal het bedrag van je rekening afgehouden worden op volgende data:

Afhoudingsplan SEPA 2021

Januari

22/01/2021
Februari 19/02/2021
Maart 19/03/2021
April 20/04/2021
Mei 20/05/2021
Juni 21/06/2021
Juli 20/07/2021
Augustus 20/08/2021
September 20/09/2021
Oktober 20/10/2021
November 22/11/2021
December 20/12/2021

Wettelijk reservefonds

Een reservefonds is verplicht bij wet en zorgt voor opvang van de tekorten in de gezondheidszorg. Ook dit jaar hoeven onze klanten deze wettelijke extra bijdrage niet te betalen.

Bijdrage 2021

  • € 0 per jaar

Vlaamse sociale bescherming

Iedereen die in Vlaanderen woont, is verplicht de bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen vanaf het jaar waarin hij/zij 26 jaar wordt. Deze verzekering is facultatief voor inwoners van Brussel.

Normale bijdrage

  • € 54 per jaar


Bijdrage personen met voorkeurregeling op 01/01/2020

  • € 27 per jaar