Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Betaal je je ziekenfondsbijdrage niet (op tijd)?

Als je je ziekenfondsbijdragen niet betaalt, dan verlies je tijdelijk je recht op tussenkomst van prestaties in de ziekenfondsdiensten.* Dat wil zeggen dat je geen recht meer hebt op bijvoorbeeld de terugbetaling van je tandbehandelingen, montuur… Je krijgt dat recht enkel terug van zodra je je openstaande bijdragen hebt betaald en je nog géén 24 opeenvolgende onbetaalde maandbijdragen hebt.

Heb je je ziekenfondsbijdragen al voor 24 maanden niet betaald?

 • Dan zijn wij verplicht om je dossier ziekenfondsdiensten te schrappen voor de voordelen.
 • Ben je aangesloten bij één van onze HospiPlus-verzekeringen? Dan moet jouw polis ook stopgezet worden (zelfs al heb je de premie voor jouw hospitalisatieverzekering betaald).
 • Je kan pas opnieuw van de ziekenfondsdiensten genieten als je je her aansluit voor de ziekenfondsdiensten, dit met een wachttijd van 24 maanden en als je alle bijdragen hebt betaald over deze wachttijd. 
  Opgelet: Als je je in één van de hieronder vermelde behartenswaardige situaties bevindt tijdens je wachttijd en je kan ons hiervan het bewijs bezorgen, dan kan de wachttijd herzien worden en herleid worden naar 6 maanden ipv 24 maanden:

 • ​​​Je geniet 1 maand onderbroken:

  1. leefloon of steun OCMW
  2. inkomensgarantie ouderen
  3. inkomensvervangende tegemoetkoming handicap
  4. budgetbegeleiding of budgetbeheer OCMW
  5. werkloosheidsuitkeringen waarvan het bedrag van de werkloosheidsuitkering kleiner dan of gelijk is aan het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen voor een alleenstaande (bedrag zie: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo)
  6. ziekte-uitkering waarvan het bedrag van de ziekte-uitkering kleiner dan of gelijk is aan het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen voor een alleenstaande (bedrag zie: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo)
 • in collectieve schuldenregeling gedurende de periode van wachttijd
 • faillissement met vonnis meegedeeld tijdens de periode van wachttijd

Deze periode van wachttijd begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand van ontvangst van de betaling van de eerste maandbijdrage. 

Als je heraansluit voor de ziekenfondsdiensten, kan je opnieuw aansluiten bij de HospiPlus-verzekeringen, maar dan met wachttijd, medische vragenlijst en eventueel een verhoogde premie.

*Sinds 1 januari 2012 is iedere persoon die in om het even welk Belgisch ziekenfonds aansluit als titularis verplicht om aan te sluiten voor de ziekenfondsbijdragen. In het KB van 8 mei 2018 werden er door de Controledienst van de Ziekenfondsen bijkomende regels opgesteld die vanaf 1 januari 2019 in voege zijn.