Vlaamse sociale bescherming

Wie ouder is dan 25 betaalt elk jaar € 51 (of € 26 voor iemand met recht op verhoogde tegemoetkoming ) als bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Dankzij die solidaire bijdrage is elke Vlaming extra sociaal verzekerd.
Vanaf je 26ste moet je je dus verplicht aansluiten bij een zorgkas.

Waaruit bestaat de Vlaamse Sociale bescherming?

1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wanneer je thuis woont, heb je soms iemand nodig om je boodschappen te doen, om je helpen op te staan en aan te kleden. Misschien helpen je familie, vrienden of buren of er komt professionele hulpverlener langs. Het zorgbudget zal een deel van deze kosten betalen. De zorgvergoeding bedraagt maandelijks € 130. De uitgaven hoef je niet te verantwoorden.

  • Zorgbudget thuis | Je kan de premie aanvragen wanneer je nog thuis woont en veel hulp van anderen (vrienden, familie, professionele hulp,…) krijgt. Je zware zorgbehoevendheid moet aangetoond worden. Hiervoor kan je bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds terecht. Contacteer hen gerust via dmw@nzvl.be of 053 76 99 71.
     
  • Zorgbudget in het rusthuis | Wanneer je in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis woont, krijg je automatisch de zorgverzekering.

Hoe aanvragen? Er moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Welke gegevens en documenten we nodig hebben, is afhankelijk van jouw situatie. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk. Zij helpen je verder met de aanvraag: 053 76 99 71 of dmw@nzvl.be

Meer info? www.vlaamsesocialebescherming.be

2. Zorgbudget voor mensen met een handicap

Deze nieuwe tegemoetkoming is bedoeld voor personen met een erkende handicap die een beperkte nood aan ondersteuning hebben.

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is de eerste trap naar de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. De tweede trap is het persoonsvolgend budget bedoeld voor mensen met een beperking met een intensieve ondersteuningsnood.

Het zorgbudget bedraagt maandelijks € 300. Dit budget kan gebruikt worden om de dagelijks hulp te betalen en hoef je niet te verantwoorden.

Hoe aanvragen?

  • Sinds september 2016 krijgen volwassenen met een erkende handicap die sinds eind 2014 wachten op handicapspecifieke zorg, deze tegemoetkoming. De zorgkassen zullen zelf alle rechthebbenden contacteren en de betaling starten.
  • Minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar die op de wachtlijst staan, kunnen ook deze tegemoetkoming verkrijgen.

3. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wie ouder is dan 65 en zorgbehoevend is, kan een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. De tegemoetkoming biedt maandelijks een forfaitair bedrag dat varieert volgens jouw zorgzwaarte. De tegemoetkoming hangt af van het inkomen.

Hoe aanvragen? De aanvraag kan ingediend worden via de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk. Zij helpen je verder met de aanvraag: 053 76 99 71 of dmw@nzvl.be.


Opgelet!

Jouw bijdrage moet uiterlijk op 30 april op de bankrekening van de zorgkas staan. Wie gedurende drie jaar zijn verplichte bijdrage niet of niet volledig betaalt, loopt een boete op van € 250. Bovendien wordt jouw recht op een tegemoetkoming met vier maanden geschorst voor elk jaar dat je jouw jaarlijkse bijdrage niet (tijdig) betaald hebt (uiterlijk 31 december).

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?