Hospitalisatieverzekering

HospiPlan & AmbuPlan en HospiPlus & AmbuPlus zijn twee betaalbare facultatieve hospitalisatieverzekeringen.

 • HospiPlan & AmbuPlan is de basisformule voor de kosten voor een meer- of tweepersoonskamer en de forfaitaire vergoeding van de kosten vóór en na de opname.
 • HospiPlus & AmbuPlus is de comfortformule voor wie kiest voor een éénpersoonskamer, inclusief de kostendekkende vergoeding van de ambulante kosten 30 dagen vóór tot 90 dagen na de opname.

Globale terugbetaling

HospiPlanHospiPlus
Maximale globale terugbetaling per kalenderjaar

€ 25 000Onbeperkt
Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dienst psychiatrie en dienst voor specialiteiten (revalidatie, palliatieve zorg, ...)

Maximum € 1 250Maximum € 2 500

Vrijstelling*

 • Meerpersoonskamer: geen!
 • Tweepersoonskamer: geen!
 • Eénpersoonskamer: maximum € 125

* d.w.z. bedrag ten laste van de klant - éénmalig per jaar


Wat wordt terugbetaald?

 • De forfaitaire bedragen zoals remgelden, wettelijke forfaits, persoonlijke aandelen in de ligdag.
 • Alle geneesmiddelen tijdens de opname.

Andere tussenkomsten (max. bedragen per kalenderjaar)

HospiPlanHospiPlus
Verblijfkosten tot maximum

€ 60/dagOnbeperkt
Ereloonsupplementen boven het RIZIV tarief tot maximum

100%200%
Sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot maximum

€ 3000€ 6000
Prestaties waarvoor het RIZIV niet tussenkomt worden vergoed tot maximum

€ 500€ 1000
Bij een verblijf op de kamer van ouder/begeleider worden tot 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen met een maximum van

We spreken hier over een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of verblijf op de kamer van de de begeleider van een gehandicapt of een afhankelijk persoon wanneer de begeleider wordt gehospitaliseerd.

€ 20/dag€ 40/dag
Eenmalige tussenkomst voor de kosten van een medisch-geassisteerde fertilisatie tot maximum

€ 500 (éénmalig)€ 1000 (éénmalig)
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties en obesitasbehandelingen, transgenderbehandelingen en -operaties en de gevolgen ervan tot maximum

Op voorwaarde dat deze behandelingen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen .

€ 1000 (éénmalig)€ 2000 (éénmalig)
Kaakstandcorrecties tot max.

Op voorwaarde dat deze behandelingen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen .

€ 1.000€ 2.000
De kosten verbonden aan het donorschap tot maximum

€ 500€ 1000
De kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) tot maximum

€ 500€ 1000
Hospitalisaties in het buitenland tot maximum

Opgelet! Tussenkomst per opnamedag en tot maximum 10 dagen.

€ 125/dag€ 250/dag
30 dagen vóór en 90 dagen na de opname worden de remgelden van de ambulante kosten en geneesmiddelen terugbetaald tot

forfait van € 20/dag (meerpersoonskamer) of € 10/dag (eenpersoonskamer) tot max. € 400max. € 400 + extra € 400 voor kinékosten (als je een tweepersoonskamer kiest)
Verblijfskosten zorgverblijf

forfait € 15 per dag (max. 28 dagen)Forfait € 30 per dag (max. 28 dagen)
Ambulancevervoer om medische redenen tot maximum

€ 125€ 250
Vervoer met helikopter tot maximum

€ 500€ 1000

Bestaande aandoeningen, ziekte of zwangerschap op het moment van de aansluiting

Voor de aandoeningen of ziekten die bestaan op het moment van de aansluiting kan je verzekerd worden maar met uitsluiting van de ereloon- en kamersupplementen in een éénpersoonskamer. Voor bevallingen binnen de negen maanden ná de aansluitingsdatum worden deze supplementen eveneens niet terugbetaald. Tip! Sluit dus tijdig aan als je aan gezinsuitbreiding denkt.


Extra verzekerd voor ambulante kosten bij ernstige ziekte: AmbuPlan en AmbuPlus

Ernstig ziek zijn kost jammer genoeg veel geld en een aanzienlijk deel hiervan wordt veroorzaakt door kosten buiten het ziekenhuis. Om die reden zijn HospiPlan en HospiPlus uitgebreid met de extra verzekering AmbuPlan en AmbuPlus.

Welke zijn de ernstige ziekten? Alle kwaadaardige woekeringen, bv. carcinoom, leukemie, uitgebreid melanoom, ziekte van Hodgkin, Kahler, ziekten die dementie veroorzaken, zware chronische aandoeningen van het zenuwstelsel, van het musculair stelsel en van het bindweefsel: bv. Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, ALS, lidmaatverlammingen, spierdystrofie, sclerodermie, sarcoïdose, hersenontstekingen, nierinsufficiëntie die dialyse vergt, vaatziekten die tot lidmaatamputatie leiden, transplantatie van grote organen, ziekte van Chrohn, Colitis Ulcerosa, chronische handicaperende aandoeningen zoals insuline-afhankelijke diabetes, aids, mucoviscidose, hemofilie en niet-alcoholische cirrose.

De aansluiting voor de uitbreiding AmbuPlan of AmbuPlus kan geweigerd worden voor reeds bestaande aandoeningen.


Wat wordt niet gedekt?

Strikt persoonlijke kosten (tv, telefoon…), esthetische ingrepen, comfortbehandelingen, behandelingen die de contouren van het lichaam wijzigen, sommige reconstructies van de borsten, sommige behandelingen van obesitas, liposuctie, palliatief centrum, oorlogsfeiten, natuurrampen, burgerlijke onlusten, een opzettelijke daad van de aangeslotene, dronkenschap of onder invloed van eender welk ander verdovend middel, sport als betaalde activiteit, inclusief trainingen en gevaarlijke sporten, tandbehandelingen, tandprothesen, tandimplantaten, kaakbeenenten en dienst spoedgevallen.


Aansluitingsleeftijd

Er is geen leeftijdsbeperking voor het afsluiten van een HospiPlan of HospiPlus.


Wachttijden

Algemeen: 3 maanden

Uitzonderingen:

 • bij ongeval: geen
 • bij medische-geassisteerde fertilisatie: 12 maanden

Maandpremie 2023HospiPlan & AmbuPlanHospiPlanAmbuPlan
T.e.m. 19 jaar€ 4,37€ 4,25€ 0,12
20 t.e.m. 25 jaar€ 4,07€ 3,92€ 0,15
26 t.e.m. 34 jaar€ 13,76€ 13,14€ 0,62
35 t.e.m. 49 jaar€ 13,71€ 13,14€ 0,57
50 t.e.m. 64 jaar*€ 17,37€ 16,62€ 0,75
Vanaf 65 jaar€ 28,08€ 26,85€ 1,23
Wie pas aansluit na 65 jaar t.e.m. 69 jaar€ 37,25€ 34,44€ 2,81
Wie pas aansluit vanaf 70 jaar€ 54,35€ 50,10€ 4,25
Maandpremie 2023HospiPlus & AmbuPlusHospiPlusAmbuPlus
T.e.m. 19 jaar€ 6,56€ 6,34€ 0,22
20 t.e.m. 25 jaar€ 6,26€ 6,03€ 0,23
26 t.e.m. 34 jaar€ 21,14€ 20,22€ 0,92
35 t.e.m. 49 jaar€ 20,91€ 20,07€ 0,84
50 t.e.m. 64 jaar*€ 27,86€ 6,71€ 1,15
Vanaf 65 jaar€ 44,55€ 42,54€ 2,01
wie pas aansluit na 65 jaar: 65 t.e.m. 69 jaar€ 55,65€ 51,39€ 4,26
wie pas aansluit vanaf 70 jaar€ 70,00€ 64,26€ 5,74
* Personen die aansluiten vanaf 50 jaar betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar, indien deze personen niet over een gelijkaardige ziekenfondsverzekering beschikken.

Premie-aanpassingen

 • De premie-aanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 20, 26, 50 of 65 jaar wordt.
 • Vanaf het vierde kind is geen premie verschuldigd. 

Meer informatie?


Staat je binnenkort een ziekenhuisopname te wachten? Bekijk dan ook zeker ook 'We helpen je graag met ziekenhuisopname'.


Dit overzicht heeft een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlus rechtsgeldig.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?