Veilig medicatiegebruik

Wanneer je medicatie moet nemen, ben je maar beter goed op de hoogte van wat je neemt. De volgende tips helpen je op weg naar een goed en doordacht medicatiegebruik.

Tips bij het gebruik van medicijnen

 • Volg de instructies van je huisarts en apotheker nauwgezet en vraag meer uitleg als je iets niet goed begrepen hebt.
 • Lees aandachtig de bijsluiter en de vermeldingen op de verpakking.
 • Ga na welke bijwerkingen het geneesmiddel kan hebben.
 • Het gebruik van alcohol wordt dikwijls afgeraden als je geneesmiddelen neemt. Controleer dat zeker op voorhand.
 • Neem medicijnen steeds in zoals je huisarts of apotheker het voorgeschreven heeft: met de juiste dosis, voor de juiste duur en op het juiste tijdstip.
 • Maak geen misbruik van pijnstillers en zelfmedicatie. Hoewel je geen medisch voorschrift nodig hebt voor bepaalde pijnstillers en kruidengeneesmiddelen, zijn ze per definitie niet zonder risico. Zelfmedicatie mag niet langer dan een paar dagen worden toegepast zonder medisch advies.
 • Gebruik nooit antibiotica op eigen initiatief en vraag er niet naar als je ze niet nodig hebt.
 • Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar. Bij gevoelens van angst, stress of slapeloosheid doe je er goed aan om een gezonde levensstijl aan te nemen en/of technieken zoals relaxatie toe te passen. Als dat niet werkt, kan je huisarts je voor een korte periode slaap- of kalmeringsmiddelen voorschrijven. Maar opgelet, je kan na verloop van tijd wennen aan die medicijnen en er afhankelijk van worden. Wees er ook bewust van dat dergelijke geneesmiddelen de diepere oorzaken van je slapeloosheid of stress niet aanpakken. Je kan ook contact opnemen met een psycholoog, als je klachten blijven aanhouden.
 • Een huis- of reisapotheek kan nuttig zijn om de eerste zorgen toe te dienen en kleine kwaaltjes te behandelen. Toch blijven je huisarts en apotheker de best geplaatste personen om je gezondheidsproblemen en/of behandeling te beoordelen.

Huisartsen en apothekers: je beste raadgevers

 • Bespreek het gebruik van geneesmiddelen altijd met je huisarts en/of apotheker. Ook geneesmiddelen die je zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen.
 • Vraag steeds raad aan je huisarts en/of apotheker als je verschillende geneesmiddelen moet combineren.
 • Neem contact op met je huisarts en/of apotheker als er bijwerkingen optreden. Zij kunnen je het best adviseren wat je moet doen. Wanneer je niet goed voelt na het innemen van medicatie of fysieke ongemakken krijgt, kan je daar het best met je dokter over spreken.
 • Bespreek regelmatig met je huisarts of alle geneesmiddelen die je inneemt nog wel nodig zijn. 
 • Het is aangeraden om een globaal medisch dossier (GMD) aan te vragen bij je huisarts. De huisarts centraliseert daarin alle medische informatie, houdt bij welke medicatie je neemt en zal instaan voor je medische planning en je herinneren aan belangrijke vervaldata (vervolgonderzoeken, vaccinaties, enzovoort). Zo kunnen dubbele en onnodige onderzoeken worden voorkomen. Raadplegingen en bezoeken, zowel bij je huisarts als bij de specialist, worden met het GMD ook goedkoper

Lees meer over antibioticagebruik