Ziekenvervoer

Er is een verschil tussen dringend en niet-dringend vervoer. Bij ambulante verzorging en consultaties voorzien we geen tussenkomst.


Dringend ziekenvervoer

Er wordt bij de tussenkomst  dringend vervoer een forfait aangerekend. Je betaalt 62,11 euro ongeacht het aantal km. Dit moet aangevraagd worden via de alarmcentrale.


Niet-dringend ziekenvervoer

In onderstaande gevallen kan je rekenen op een tussenkomst:
opname en ontslag in een erkend ziekenhuis, daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis, opname en ontslag in een erkend hersteloord, chemo- en radiotherapie, hemodialyse (kunstnierbehandeling), nabehandeling bij orgaantransplantatie, kortverblijf in een erkende instelling, pluridisciplinaire en cardiale revalidatie, enkel met eigen wagen: ambulante locomotorische revalidatie in een erkend centrum indien geen tussenkomst in de reiskosten is voorzien in de verplichte ziekteverzekering.

Niet-dringend vervoer moet je altijd aanvragen via Mutas: 078 15 95 95. Zo niet, ontvang je een mindere tussenkomst*.

*Terugbetaling, vervoer niet aangevraagd via Mutas

Er is een verminderde tussenkomst van 25% van de gefactureerde kilometer voor de gewone verzekerde en 30% voor de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.


Kom je met eigen vervoer?

Bij ziekenhuisopname of ontslag: € 0,10/km vanaf de 31ste km.


Heb je nood aan reeksenvervoer?

Voor reeksenvervoer bij nierdialyse, chemo- of radiotherapie en revalidatie zijn speciale voorwaarden voorzien. Contacteer ons voor meer info.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?