Thuiszorg of opvang

Thuiszorg

Als het even wat moeilijker gaat kan thuiszorg een grote hulp zijn. Thuiszorg omvat namelijk een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening. Het wordt verleend door diverse zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners.

Hierbij een overzicht van de diensten waarop een beroep kan worden gedaan, dankzij een samenwerkingsakkoord tussen het ziekenfonds en externe diensten:

 • Dienst thuisverpleging
 • Dienst voor gezinszorg
 • Poetsdienst
 • Dienst vrijwilligerswerk
 • Klusjesdienst
 • Oppasdienst

Opvang

Naast thuiszorg kan je ook rekenen op advies en extra financiële steun wanneer opvang van een familielid nodig is. We spreken hier over:

 • zorgverblijven terugbetaald tot € 20 per overnachting.
 • kortverblijf met tussenkomst van 10 euro per overnachting.
 • dag- of nachtopvang terugbetaald tot 2,5 euro per dag of nacht.
 • advies voor permanente opvang.

Voor extra informatie, advies en voorwaarden van de bovenstaande zorgbehoeften, kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk.


Nood aan een ergotherapeut?

 • Voor de opmaak van een dossier aanvraag hulpmiddelen in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt de vergoeding voor het ergotherapeutisch advies volledig terugbetaald door het ziekenfonds.
 • Voor de opmaak van een ergotherapeutisch advies in het kader van woningaanpassing wordt door het ziekenfonds een tussenkomst voorzien van € 50 euro per jaar.
 • Indien men beroep doet op onze eigen ergotherapeut is de interventie gratis.

Hoe ontvang je de tussenkomst? Bezorg ons de factuur van de ergotherapeut met daarop een groen klevertje.

Voor meer informatie en hulp bij aanvragen, neem een kijkje bij de dienst maatschappelijk werk.


Voetverzorging

Vanaf 65 jaar ontvang je een tegemoetkoming van € 5 per behandeling bij een gediplomeerd voetverzorg(st)er (max. €25 per persoon per jaar).
Ben je jonger dan 65 jaar, dan kan je van dezelfde voorwaarden genieten indien je door bepaalde medische redenen niet zelf kan instaan voor je voetverzorging. Deze aandoeningen dienen te worden gestaafd door een medisch attest met duidelijke vermelding van de diagnose.

Download het attest Voetverzorging, laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons terug. Wij zorgen voor je tussenkomst.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?