Pleegouderverlof

Pleegouderverlof kan opgenomen worden als pleegouders worden aangesteld om één of meerdere minderjarige kinderen op te vangen in het kader van langdurige pleegzorg.

Het pleegouderverlof bestaat uit 2 delen:

  • een basisrecht van maximaal 6 weken, toegekend aan elk van de adoptieouders (8 weken bij meerdere kinderen)
  • 2 bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders.
  • de maximale duur van de basisweken pleegouderverlof verdubbelt wanneer het kind een handicap heeft (= 12 weken, 14 weken bij meerdere kinderen, en 4 bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders)

Het pleegouderverlof kan ten vroegste opgenomen worden vanaf de dag volgend op de dag van de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, als deel uitmakend van het gezin.

Het verlof dient ten laatste te beginnen binnen de 12 maanden na de inschrijving.

Het verlof eindigt wanneer de pleegopvang wordt stopgezet, wanneer het kind of de ouder overlijdt of het gezin verlaat, of wanneer de ouder niet langer onder arbeidsovereenkomst staat.

Vergoeding

Voor loontrekkenden

De eerste 3 dagen van de periode zijn ten laste van de werkgever. De rest van de periode ontvang je een uitkering aan 82 % van je begrensd brutoloon. Werklozen komen niet in aanmerking.
Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV.

Voor zelfstandigen

Het is een forfaitaire uitkering voor elke week van het verlof (voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV).

 

Wens je pleegouderverlof aan te vragen? Dat kan! Bezorg ons het formulier pleegouderverlof samen met de nodige documenten.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?