Oordoppen op maat

Bij het NZVL heb je recht op een tussenkomst tot 30 euro per persoon en per kalenderjaar voor oordoppen op maat.

De tussenkomst wordt uitgekeerd op basis van een rekening van een audicien of audioloog met vermelding van de betaalde prijs en een groene NZVL-klever. Deze tussenkomst geldt niet indien er een tussenkomst is in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?