Invaliditeit

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid treedt invaliditeit in. Op dat moment doet de Adviserend Geneesheer een voorstel betreffende de duur van de invaliditeit aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (van het RIZIV). Deze Raad kan het voorstel aanvaarden, kan bijkomende inlichtingen vragen, of kan beslissen je op te roepen op de Gewestelijke Commissie van Invaliditeit. Dit onderzoek vindt plaats in het RIZIV.

Verkrijg je het statuut van invalide, dan houdt dit enkele veranderingen in je situatie in:

 • Een herziening van het bedrag van je uitkering, afhankelijk van je gezinssamenstelling en het inkomen van de eventuele personen waarmee je samenleeft:
  - 65 % voor het gezinshoofd;
  - 55 % voor de alleenstaande;
  - 40 % voor de samenwonende.
   
 • De medische erkenning wordt toegekend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (G.R.I.) op basis van een voorstel van je Adviserend Geneesheer.
   
 • Je hebt de mogelijkheid om de verhoogde tegemoetkoming te genieten, evenals de sociale voordelen indien je gezinsinkomsten het grensbedrag van de inkomens niet overschrijden.
   
 • Je geniet een vrijstelling van belasting op een gedeelte van je inkomen, een vermindering van de onroerende voorheffing (varieert naargelang van de regio die de belasting heft).
   
 • Sommige gemeentebesturen kennen specifieke steun en premies toe. Vraag inlichtingen bij je gemeente.

Ben je invalide en is er een situatiewijziging dat invloed kan hebben op jouw uitkering? Vergeet dan niet jouw meldingsplicht.

De betaalkalender van de vermelde uitkeringen werd als volgt vastgesteld:

20 december 2022

27 januari 2023                                              27 juli 2023

24 februari 2023                                            29 augustus 2023

29 maart 2023                                                27 september 2023

26 april 2023                                                  27 oktober 2023

26 mei 2023                                                    28 november 2023

28 juni 2023                                                    19 december 2023


Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?