Invaliditeit

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid treedt invaliditeit in. Op dat moment doet de Adviserend Geneesheer een voorstel betreffende de duur van de invaliditeit aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (van het RIZIV). Deze Raad kan het voorstel aanvaarden, kan bijkomende inlichtingen vragen, of kan beslissen je op te roepen op de Gewestelijke Commissie van Invaliditeit. Dit onderzoek vindt plaats in het RIZIV.

Verkrijg je het statuut van invalide, dan houdt dit enkele veranderingen in je situatie in:

 • Een herziening van het bedrag van je uitkering, afhankelijk van je gezinssamenstelling en het inkomen van de eventuele personen waarmee je samenleeft:
  - 65 % voor het gezinshoofd;
  - 55% voor de alleenstaande;
  - 40 % voor de samenwonende.
   
 • De medische erkenning wordt toegekend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (G.R.I.) op basis van een voorstel van je Adviserend Geneesheer.
   
 • Je hebt de mogelijkheid om de verhoogde tegemoetkoming te genieten, evenals de sociale voordelen indien je gezinsinkomsten het grensbedrag van de inkomens niet overschrijden.
   
 • Je geniet een vrijstelling van belasting op een gedeelte van je inkomen, een vermindering van de onroerende voorheffing (varieert naargelang van de regio die de belasting heft).
   
 • Sommige gemeentebesturen kennen specifieke steun en premies toe. Vraag inlichtingen bij je gemeente.

Ben je invalide en is er een situatiewijziging dat invloed kan hebben op jouw uitkering? Vergeet dan niet jouw meldingsplicht.

De betaalkalender van de vermelde uitkeringen voor het jaar 2022 werd als volgt vastgesteld:
•    27 januari 2022 
•    24 februari 2022              
•    29 maart 2022   
•    27 april 2022      
•    25 mei 2022       
•    28 juni 2022       
•    27 juli 2022
•    29 augustus 2022
•    28 september 2022
•    27 oktober 2022
•    28 november 2022
•    20 december 2022
 


Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?