Voorhuwelijkssparen, een fluitje van een cent!

Tot en met 2023 kon je via het NZVL jaarlijks een centje opzij zetten voor je (klein)kind door middel van het voorhuwelijkssparen. 

Hoe verloopt het voorhuwelijkssparen?

  1. Je (klein)kind, is klant van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en is vóór 2024 ingeschreven om aan voorhuwelijkssparen te doen.
  2. Jaarlijks kan je tussen de 18 en 48 euro sparen. Je kan al een eerste storting doen vanaf de eerste maand van het jaar waarin je (klein)kind 14 jaar wordt.
  3. Ieder jaar krijg je een spaaruittreksel (een afrekening). Deze wordt opgestuurd in de maand die volgt op de betaling van de ziekenfondsbijdrage.
  4. Wanneer je (klein)kind beslist om wettelijk samen te wonen, te trouwen of 30 jaar wordt, krijgt hij/zij het gespaarde bedrag en de opgebouwde intrest uitbetaald.

Wist je dat je voor een maximaal rendement geen onderbrekingen mag hebben? Wil je zeker zijn van jouw jaarlijkse bijdrage, start dan een domiciliëring op.

Wat is je voordeel?

Bij huwelijk of wettelijk samenwonen

Je (klein)kind ontvangt het gespaarde kapitaal met daarbovenop intresten tot 125%, afhankelijk van de duur van de periode waarin gespaard werd.

  • Opgelet: als je gaat wettelijk samenwonen, ben je niet verplicht om het gespaarde bedrag op te vragen. Je kan verder blijven sparen tot je gaat trouwen of 30 jaar wordt. Wanneer echter blijkt dat je op je 30ste niet gehuwd bent, gaan we terug tot de datum van wettelijk samenwonen en wordt het gespaarde kapitaal van de jaren daarna terugbetaald tegen een samengestelde intrest van 2,75%.
AansluitingSpaargeldIntrestTotaal
1ste storting€ 480%€ 48,00
Na 1 jaar€ 9620%€ 115,20
Na 2 jaar€ 14430%€ 187,20
Na 3 jaar€ 19240%€ 268,80
Na 4 jaar€ 24050%€ 360,00
Na 5 jaar€ 28860%€ 460,80
Na 6 jaar€ 33665%€ 554,40
Na 7 jaar€ 38470%€ 652,80
Na 8 jaar€ 43275%€ 756,00
Na 9 jaar€ 48080%€ 864,00
Na 10 jaar€ 52885%€ 976,80
Na 11 jaar€ 57690%€ 1.094,40
Na 12 jaar€ 62495%€ 1.216,80
Na 13 jaar€ 672100%€ 1.344,00
Na 14 jaar€ 720110%€ 1.512,00
Na 15 jaar€ 768120%€ 1.689,60
Na 16 jaar€ 816125%€ 1.836,00

Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard. Voor de nauwkeurige beschrijving van de rechten en waarborgen zijn de statuten van de landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen rechtsgeldig.

Bij de 30e verjaardag

Is je (klein)kind niet wettelijk samenwonend of getrouwd op zijn/haar 30e verjaardag? Dan krijgt hij/zij het gespaarde kapitaal met daarbovenop intresten tot 100% (afhankelijk van de duur van de periode waarin gespaard werd).

AansluitingSpaargeldIntrestTotaal
1ste storting€ 48-€ 48,00
Na 1 jaar€ 965%€ 100,80
Na 2 jaar€ 1445%€ 151,20
Na 3 jaar€ 19220%€ 230,40
Na 4 jaar€ 24025%€ 300,00
Na 5 jaar€ 28830%€ 374,40
Na 6 jaar€ 33635%€ 453,60
Na 7 jaar€ 38440%€ 537,60
Na 8 jaar€ 43245%€ 626,40
Na 9 jaar€ 48050%€ 720,00
Na 10 jaar€ 52855%€ 818,40
Na 11 jaar€ 57660%€ 921,60
Na 12 jaar€ 62465%€ 1.029,60
Na 13 jaar€ 67270%€ 1.142,40
Na 14 jaar€ 72080%€ 1.296,00
Na 15 jaar€ 76890%€ 1.459,20
Na 16 jaar€ 816100%€ 1.632,00

Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard. Voor de nauwkeurige beschrijving van de rechten en waarborgen zijn de statuten van de landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen rechtsgeldig.

Wanneer en hoe krijg je het kapitaal terug?

Op het moment dat je trouwt of 30 jaar wordt, wordt je voorhuwelijkssparen uitbetaald. Dat kan door een verklaring voor uitbetaling voorhuwelijkssparen aan te vragen. Wanneer je dat document ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van je huwelijksakte, terugbezorgt, kan een uitbetaling gebeuren.

Bij een wettelijke samenwoning kunnen we de gegevens opvragen via de Kruispuntbank. Voor de berekening van de uitbetaling telt de datum van registratie bij de gemeente. Je kan wel blijven verder sparen tot aan je huwelijk of dertig jaar. Wanneer echter blijkt dat je op je 30ste niet gehuwd bent, gaan we terug tot de datum van wettelijk samenwonen en wordt het gespaarde kapitaal van de jaren daarna terugbetaald tegen een samengestelde intrest van 2,75.

Personen die al spaarden vóór 2015

Wie al vóór 1 januari 2015 aan voorhuwelijkssparen deed, kan genieten van intresten tot maximaal 170% en aangroei- en getrouwheidspremies die samen kunnen oplopen tot 310 euro.