Je astma onder controle houden zorgt voor een betere levenskwaliteit

Vrouw grijpt puffer
Tips & tricks

Voor de meesten onder ons gaat ademen zonder problemen, maar voor mensen met astma kunnen zelfs eenvoudige handelingen al voor ademhalingsproblemen zorgen. Zo kunnen een stoffige ruimte, pollen, de aanwezigheid van huisdieren of zelfs een bepaald parfum voor een benauwd gevoel zorgen. De oorzaak van deze problemen is astma, een chronische ziekte van de luchtwegen.

Wat is astma?

Astma is een aandoening waarbij de luchtwegen blijvend ontstoken zijn. Daardoor gaan de luchtwegen vernauwen bij contact met bepaalde prikkels. Die prikkels zorgen ervoor dat de slijmvliezen van luchtwegen opzwellen en meer vocht en slijm produceren. Ook de spiertjes rond de luchtwegen raken verkrampt en trekken samen. De luchtwegen vernauwen en ademen wordt moeilijker. Een dergelijke opstoot van benauwdheid wordt een astma-aanval genoemd.

Welke prikkels?

Wie aan astma lijdt, kan klachten krijgen door allergenen in te ademen. Allergenen zijn stoffen zoals pollen van bomen en grassen, uitwerpselen van de huisstofmijt, minuscule huidschilfers van dieren en schimmelsporen. Ook de gevoeligheid voor irriterende stoffen zoals rook, stof, prikkelende geuren, schommeling van temperatuur of een inspanning, kan klachten uitlokken. De prikkels die de aanleiding vormen tot klachten zijn niet voor alle astmapatiënten dezelfde. Vaak ondervinden astmapatiënten zelf welke prikkels juist klachten veroorzaken.

Welke klachten?

Onderstaande klachten zijn de meest voorkomende symptomen van astma:

 • Benauwdheid
 • Piepende ademhaling
 • Hoesten
 • Kortademigheid

Astma komt frequent voor met allergische klachten van de bovenste luchtwegen zoals lopende neus, tranende ogen en jeuk. De klachten wisselen van persoon tot persoon. Terwijl de één nauwelijks klachten heeft, kan de ander dagelijks zware hinder ondervinden.

Astma behandelen?

Omdat de klachten van astma kunnen verschillen van persoon tot persoon, is ook de behandeling voor iedereen anders. Nadat de arts de diagnose van astma heeft gesteld, zal hij samen met de patiënt overleggen wat de beste behandeling is en hoe die het best met zijn astma omgaat.

De behandeling van astma bestaat uit het correct nemen van geneesmiddelen en het aanpassen van de levensstijl. Therapietrouw is belangrijk om zo klachtenvrij mogelijk te zijn.

Geneesmiddelen

Het merendeel van de geneesmiddelen wordt ingenomen door middel van een inhalator of een ‘puffer’, waardoor de geneesmiddelen rechtstreeks in de longen terechtkomen. Sommige geneesmiddelen worden onder de vorm van pillen voorgeschreven zoals bijvoorbeeld bij allergie.

De inhalator kan gevuld zijn met verschillende soorten geneesmiddelen. Welke soort hangt af van de ernst van de klachten.

 • Luchtwegverwijders: die geneesmiddelen zorgen ervoor dat de spiertjes rond de luchtwegen verslappen, zodat de luchtwegen weer kunnen verwijden. Dit type geneesmiddelen bestrijdt enkel de symptomen.
 • Ontstekingsremmers: die geneesmiddelen bestrijden de ontstekingen in de luchtwegen en longen en zorgen ervoor dat de patiënt minder last ondervindt van astma.
 • Vaak worden luchtwegverwijders en ontstekingsremmers samen (in één puffer) voorgeschreven.
 • Andere geneesmiddelen: soms krijgen astmapatiënten ook geneesmiddelen voorgeschreven ter behandeling van hun allergieën.

Het is belangrijk de juiste inhalatietechniek te beheersen voor een optimaal resultaat.

Meer informatie over medicatiegebruik vind je in de brochure “Astma in beeld” gratis aan te vragen per e-mail naar info@astma-en-allergiekoepel.be.

Levensstijl

Astma kan niet genezen worden. Daarom is het belangrijk dat astmapatiënten er zo goed mogelijk mee omgaan. Op die manier kunnen een aantal klachten verminderd worden en wordt het dagelijkse leven aangenamer. Informatie hebben over leven met astma en allergie en weten wat je eraan kan doen, is daarbij een belangrijke hulp.

De Astma en Allergiekoepel vzw is een informatie- en documentatiecentrum rond astma en allergie en tevens een patiëntenvereniging die:

 • correcte informatie verstrekt over astma en allergie
 • de belangen van astmatische en allergische personen verdedigt
 • samen met andere organisaties en instellingen projecten realiseert die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

Heb je nog vragen over astma en allergie?  De Astma en Allergiekoepel beschikt over een uitgebreid informatieaanbod en praktische tips voor het dagelijkse leven met astma en allergie. Surf naar www.astma-en-allergiekoepel.be, mail naar info@astma-en-allergiekoepel.be of bel de gratis infolijn 0800 843 21.