Einde sociaal tarief vanaf 1 juli 2023

energieprijzen
Nieuws

Personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen hebben een tijdelijk recht gekregen van de regering op sociaal tarief. Vanaf 1 juli 2023 zal dit stopgezet worden, dit houdt concreet in dat het recht op sociaal tarief komt te vervallen en zal jouw leverancier voor gas en elektriciteit zijn goedkoopste tarief voorstellen. Wij raden aan om deze prijzen goed op voorhand te vergelijken met prijzen van andere leveranciers om verrassingen te vermijden.

Je recht op sociaal tarief blijft indien je:

  • Leefloon ontvangt van het OCMW
  • Een tegemoetkoming ontvangt voor personen met een handicap
  • Een uitkering ontvangt van de Federale Pensioendienst
  • Een zorgbudget ontvangt voor ouderen in zorgnood
  • Een zorgtoeslag ontvangt voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Indien je in één of meer van bovenstaande categorieën valt zal het sociaal tarief automatisch toegepast worden dankzij digitale gegevensuitwisseling tussen de sociale instellingen en jouw energieleverancier.