Nomenclatuurcodes

De tarieven hieronder vermeld gelden vanaf 2021.

HUISARTSEN

  Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Raadplegingen 101010 Algemeen geneeskundige met verworven rechten € 16,48 € 14,98 € 10,48
MET GMD (Globaal Medisch Dossier) € 16,48 € 15,48 € 12,48
101032 Erkende huisarts € 22,44 € 20,94 € 16,44
MET GMD (Globaal Medisch Dossier) € 22,44 € 21,44 € 18,44
101076 Geaccrediteerde erkende huisarts € 27,06 € 25,56 € 21,06
MET GMD (Globaal Medisch Dossier) € 27,06  € 26,06 € 23,06
Globaal Medisch Dossier 101496 Opmaak of verlenging GMD (102793) € 32,00 € 32,00 € 32,00

Huisartsen met wachtdienst mogen 4,42 euro ‘wachttoeslag’ aanrekenen voor raadplegingen tussen 19 en 21 uur.Huisartsen die niet van wacht zijn, mogen ook 4,32 euro extra aanrekenen als ‘permanentietoeslag’ van 18 tot 21 uur. Met een GMD wordt dit supplement integraal terugbetaald.

  – 10 jaar 10-75 jaar +75 jaar en chronisch ziek
  Codenr Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Huisbezoeken 103110 Bezoek alg. geneesk. met verworven rechten € 32,68 € 30,68 € 24,68 € 29,53 € 20,25 € 29,53 € 21,25
MET GMD   € 30,68 € 24,68 € 29,53 € 21,25 € 30,48 € 24,68
103132 Bezoek alg. geneesk. aanvul. opleiding € 40,04 € 38,04 € 32,04 € 36,92 € 25,03 € 36,92 € 26,03
MET GMD   € 38,04 € 32,04 € 36,92 € 26,03 € 37,86 € 30,24
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u € 53,23 € 50,63 € 41,77 € 48,35 € 34,97 € 48,35 € 35,97
MET GMD   € 50,63 € 41,77 € 48,35 € 35,97 € 48,35 € 35,97
104230 Bezoek door erkende huisarts
’s nachts tussen 21 en 8u
€ 92,07 € 88,29 € 67,08 € 84,79 € 60,16 € 84,79 € 61,16
MET GMD   € 88,29 € 67,08 € 84,79 € 61,16 € 84,79 € 61,16
104252 Bezoek door erkende huisarts van zaterdag 8u tot zondag 21u of feestdag (8-21u) € 60,04 € 57,17 € 46,45 € 54,86 € 39,47 € 54,86 € 40,47
MET GMD   € 57,17 € 46,45 € 54,86 € 40,47 € 54,86 € 40,47

 

SPECIALISTEN

  Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist (*) 102550 Inwendige geneeskunde € 47,88 € 44,88 € 35,88
102572 Kinderarts € 42,52 € 39,52 € 30,52
102594 Cardioloog € 40,55 € 37,55 € 28,55
102616 Gastro-enteroloog € 40,55 € 37,55 € 28,55
102631 Pneumoloog € 42,52 € 39,52 € 30,52
102653 Reumatoloog € 60,80 € 57,80 € 48,80
102675 Neuroloog € 61,74 € 58,74 € 49,74
102690 Psychiater € 50,94 € 47,94 € 38,94
102712 Neuropsychiater € 50,94 € 47,94 € 38,94
102756 Dermatoloog € 34,67 € 31,67 € 22,67
102535 Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) € 27,06 € 24,06 € 15,06
103471 Neuropediater € 73,86 € 70,86 € 61,86

(*) Wie eerst naar de huisarts gaat en naar de specialist wordt doorverwezen, krijgt éénmaal per kalenderjaar bij bepaalde specialisten 5 euro (gewoon verzekerde) of 2 euro (verhoogde tegemoetkoming) meer terugbetaald (enkel met GMD).

Bij de artsen-specialisten bedraagt het remgeld 12 euro voor de gewoon verzekerden en 3 euro voor de personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming.

KINESITHERAPEUTEN

  Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde terugbetaling Normale terugbetaling
Verstrekkingen in de praktijkkamer 560011 Individuele zitting 30 minuten € 22,26 € 19,76 € 16,01
560055 Individuele zitting 30 minuten, indien 560011 niet mag aangerekend worden (*)   € 8,33 € 4,58
560092 Consultatief onderzoek € 22,26 € 19,76 € 16,01
Verstrekkingen bij de rechthebbende thuis 560313 Individuele zitting 30 minuten € 23,63 € 21,13 € 17,38
560350 Individuele zitting 30 minuten, indien 560313 niet mag aangerekend worden (*)   € 9,70 € 5,95
560394 Consultatief onderzoek € 23,63 € 21,13 € 17,38
Verstrekkingen aan gehospitaliseerden 560501 Individuele zitting 30 minuten € 22,26 € 19,76 € 16,01
560523 Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur € 7,23 € 6,23 € 5,23

(*) De tegemoetkoming wordt kleiner als ze, voor sommige behandelingen, een bepaald aantal overschrijdt. De honoraria werden voor deze verstrekkingen niet officieel vastgesteld.

TANDARTSEN

  Codenummer Aard verstrekking Honoraria Verhoogde  terugbetaling Normale terugbetaling
Raadplegingen tot 18 jaar 371011 Raadpleging € 23,00 € 23,00 € 23,00
371055 Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag € 10,00 € 10,00 € 10,00
371070 Bijkomend honorarium raadpleging ’s nachts tussen 21 en 8 uur € 21,50 € 21,50 € 21,50
Raadplegingen vanaf 18 jaar 301011 Raadpleging € 23,00 € 23,00 € 17,50
301055 Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag € 10,00 € 10,00 € 7,00
301070 Bijkomend honorarium raadpleging ’s nachts tussen 21 en 8 uur € 21,50 € 21,50 € 16,00
Preventieve verzorging tot 18 jaar  Mondonderzoeken  
 371615 Eerste onderzoek € 48,00 € 48,00 € 48,00
 371571  Tijdens tweede semester € 24,50 € 24,50 € 24,50
Verzegelen van groeven en putjes  
 372514  Op blijvende tand € 15,00 € 15,00 € 15,00
 372536  Per bijkomende tand € 10,50 € 10,50 € 10,50
Preventieve verzorging vanaf 18 jaar Mondonderzoeken  
 301593 Eénmaal per kalenderjaar vanaf 18 jaar tot de 67ste verjaardag  € 66,00 € 66,00 € 62,50
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag (***)
302153 Rechter bovenkwadrant € 15,00 € 15,00 € 11,50
302175 Linker bovenkwadrant € 15,00 € 15,00 € 11,50
302190 Linker onderkwadrant € 15,00 € 15,00 € 11,50
302212 Rechter onderkwadrant € 15,00 € 15,00 € 11,50
302234 Meerdere kwadranten € 15,00 € 15,00 € 11,50
Conserverende verzorging tot 15 jaar  Vulling melktanden   
373811 Op één tandvlak € 48,50 € 48,50 € 48,50
373833 Op twee tandvlakken € 65,00 € 65,00 € 65,00
373855 Drie of meer vlakken € 81,00 € 81,00 € 81,00
Vulling blijvende tanden
373892 Op één tandvlak € 48,50 € 48,50 € 48,50
373914 Op twee tandvlakken € 65,00 € 65,00 € 65,00
373936 Drie of meer vlakken € 81,00 € 81,00 € 81,00
Andere verstrekkingen
373951 Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand € 97,50 € 97,50 € 97,50
373973 Volledige opbouw blijvende tand € 113,50 € 113,50 € 113,50
Conserverende verzorging tot 18 jaar Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
374312 Eén wortelkanaal € 92,50 € 92,50 € 92,50
374533 Twee wortelkanalen € 111,50 € 111,50 € 111,50
374555 Drie wortelkanalen € 168,00 € 168,00 € 168,00
374570 Vier of meer € 223,00 € 223,00 € 223,00
Conserverende verzorging vanaf 18 jaar Vulling blijvende tanden, vanaf de 18de verjaardag (*)
304371 Op één tandvlak € 32,00 € 32,00 € 26,00
 304393  Op twee tandvlakken € 48,50 € 48,50  € 39,50
 304415  Op drie of meer vlakken  € 64,50 € 64,50 € 55,50
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand,
vanaf de 18de verjaardag (*)
304312 Eén wortelkanaal € 92,50 € 92,50 € 80,00
 304533  Twee wortelkanalen € 111,50 € 111,50 € 99,00
 304555  Drie wortelkanalen € 168,00  € 168,00 € 156,00
 304570  Vier of meer € 223,00  € 223,00 € 210,50
 Andere voorkomende verstrekkingen vanaf de 18de verjaardag (*)
 304430  Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand  € 79,50  € 79,50 € 65,00
 304452  Opbouw van kroon van blijvende tand (min. vier vlakken)  € 97,50  € 97,50  

 

€ 83,00

 

(*) Wie voortaan niet jaarlijks naar de tandarts gaat, zal voor bepaalde prestaties meer remgeld betalen.

(***) Wie in 2019 of 2020 niet naar de tandarts is geweest maar na 1 januari langsgaat voor het verwijderen van tandsteen, komt in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling onder codenummer 301976 van 5,75 euro (voor een normale tegemoetkoming) of 7,50 euro (bij verhoogde tegemoetkoming).

TIP: Wil je een optimale terugbetaling? Maak elk kalenderjaar een afspraak met je tandarts!