Psychologische hulp nodig?

Mensen met ernstiger problemen vinden misschien niet de antwoorden en ondersteuning die ze nodig hebben. Soms heb je hulp nodig van buitenaf. Hier vind je bij wie je kan aankloppen voor (professionele) hulp.

Artsen en hulpverleners

Vermoed je dat je met een psychisch probleem kampt, dan neem je liefst eerst contact op met je huisarts. Je huisarts is een vertrouwenspersoon bij wie je steeds terecht kan met al je lichamelijke en psychische klachten. Hij of zij kent jou immers het beste en heeft een goed zicht op jouw achtergrond en voorgeschiedenis. Je huisarts kan samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of je doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of instelling.

Psychiaters hebben het diploma geneeskunde met een specialisatie in psychiatrische ziekten. Psychiaters houden zich vooral bezig met ernstige stoornissen zoals depressie, verslaving, wanen,… Psychiaters mogen medicijnen voorschrijven (psychologen mogen dat niet). Je kan bij een psychiater terecht voor een consult, een diagnose en een behandeling.
Psychologen hebben een universitair diploma in de psychologie. Ze zijn grondig opgeleid om het gedrag, de emoties en de gedachten van mensen te begrijpen en wegen naar verandering te zoeken. Samen met jou bestuderen ze je problemen en klachten. Via gespecialiseerde behandeltechnieken proberen ze samen met jou tot een oplossing te komen.
Maatschappelijk werkers hebben hun diploma gehaald aan een Hogeschool. Ze zijn goed getraind om mensen te helpen om bij de juiste hulpverlening terecht te komen. Ze kunnen echter ook zelf hulp verlenen bij je persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren.
Omdat de titel van psychotherapeut niet beschermd is, kan iedereen zich eigenlijk psychotherapeut noemen. Vaak hebben psychotherapeuten wel een goede vooropleiding. Informeer je toch altijd goed als je naar een psychotherapeut gaat en vraag om zijn/haar kwalificaties.


Diensten van je ziekenfonds

 Onze dienst Maatschappelijk Werk biedt hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. Ze richten zich hierbij vooral op personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden. Je kan bij hen terecht met vragen of problemen in verband met: thuiszorg, sociale bescherming, inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, onderzoek sociale voordelen,...  Heb je dringende hulp nodig buiten de kantooruren? Neem contact op met I-mens via 078 15 25 35

Wij voorzien voor psychologische behandelingen een tussenkomst. Bekijk hiervoor 'wij helpen je graag met gezonde levensstijl'.


Vlaamse Vereniging voor Seksuelogie (VVS)

De Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw is in 1972 opgericht als een wetenschappelijke vereniging die de kwaliteit van de seksuologie in Vlaanderen wenst te bewaken en bevorderen. Ze verenigt seksuologen met een academische masteropleiding (of daaraan gelijkgesteld) binnen het Vlaamse taalgebied en houdt zich bezig met de kwaliteit van klinisch seksuologische hulpverlening, van educatie en vorming, van wetenschappelijk onderzoek en beleidswerk. De doelstellingen van de vereniging zijn:

 • behartigen van de beroepsbelangen en het statuut van de seksuoloog
 • bevorderen van uitwisseling van ervaring, kennis en samenwerking tussen seksuologen onderling en met andere beroepsgroepen
 • stimuleren van kwaliteitsvolle opleiding en bijscholing van haar leden, alsook onderzoekswerk aan te moedigen
 • vanuit het veld mede de opleiding tot seksuoloog mede te bepalen en hiervoor te ijveren bij de bevoegde instanties

Meer info op: https://www.seksuologen-vlaanderen.be/

 

Buddywerking Vlaanderen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Buddywerking Vlaanderen wil mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen door hen in contact te brengen met een vrijwilliger, een buddy. De formule is op zich vrij eenvoudig: één buddy wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden (‘deelnemer’). Ze ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film, ... Het contact verloopt zo gelijkwaardig mogelijk en is niet hulpverleningsgericht – op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening.
Voor meer info kan je terecht op buddywerking.be


Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

11 CAW's bieden in Vlaanderen en Brussel op eenvoudig verzoek een luisterend oor, opvang en psychosociale begeleiding. Een CAW is zeer laagdrempelig. Je kan in het CAW terecht met elke vraag: een moeilijke relatie, persoonlijke problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen of vragen naar bemiddeling in een conflict in je gezin, familie of buurt. In een aantal gesprekken kan een hulpverlener je helpen met informatie, advies, opvang, praktische hulp, begeleiding en bemiddeling. Als je dat wil, kan je in een CAW ook beroep doen op verdere hulp. Voor meer info kan je terecht op caw.be.


Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Er zijn in Vlaanderen 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een CGG biedt hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. Daarnaast biedt een CGG begeleiding aan chronische psychiatrische patiënten, waarvoor een volledig herstel niet meer mogelijk is. Mensen gaan normaal gezien pas naar een CGG als men ernaar wordt doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts. Daarnaast kan een CGG ook specifieke vormen van zorg aanbieden of zich engageren in een of meerdere projecten, gericht op specifieke doelgroepen/thema’s. Voor meer info kan je hier terecht.


Geestelijk Gezond Vlaanderen

Een kwart van alle Vlamingen kampt in zijn of haar leven met ernstige psychische problemen. Het overkomt niet alleen anderen, maar ook soms onszelf, onze ouders, kinderen, familie, buren, collega’s. En toch wordt er slechts met mondjesmaat over gepraat. De schroom is het gevolg van vooroordelen, stigmatisering, schaamte en gebrek aan kennis. Dit houdt mensen vaak tegen om (tijdig) hulp te zoeken. Praten over psychische problemen is moeilijk, maar toch heel belangrijk. Nu blijft het te vaak stil rond geestelijke gezondheid. Daarom lanceerde de associatie ‘Beeldvorming Geestelijk Gezondheid Vlaanderen’, een samenwerking tussen Te Gek?! en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), een nieuwe website geestelijkgezondvlaanderen.be. De bezoeker vindt er informatie over de meest voorkomende klachten, het belang van geestelijke gezondheid en wat men zelf als familielid, buur of collega kan doen.


Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Een OCMW vind je in elke gemeente of stad. Het is een centrum dat zorgt voor het welzijn van iedere burger ongeacht rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk, Belg of allochtoon, … Extra aandacht gaat uit naar bepaalde groepen die niet zelf kunnen opkomen voor hun rechten omwille van ziekte, ouderdom, lage scholingsgraad, kansarmoede,… Het OCMW helpt iedereen met (financiële) schulden, juridische problemen, problemen die te maken hebben met werk, opleiding, woning, gezondheid.
Voor meer info kan je hier terecht.


Telefonische hulpverlening en chat

Soms is het gemakkelijker om over je problemen te praten met een onbekende. Bij een aantal organisaties kan je terecht voor een telefonisch gesprek of een online chat. In alle anonimiteit kan je dan praten met iemand. Je hoeft je niet bekend te maken en niemand komt te weten dat je een gesprek had.

Tele-onthaal: Bij Tele-Onthaal kan je over alles praten: alles waar je mee zit, wat je kwijt wil, waar je twijfels over hebt... Ook als het praten niet altijd even vlot loopt, als je niet weet wat er scheelt of waar je moet beginnen, zijn ze een luisterend oor. Tele-Onthaal is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Via hun
website kan je chatten met Tele-Onthaal.
De zelfmoordlijn: Denk je soms aan zelfdoding? Ken je iemand die eraan denkt, en maak je je zorgen over hem of haar? Heb je zelf iemand verloren door zelfdoding? De deskundig opgeleide vrijwilligers van de Zelfmoordlijn willen er graag voor je zijn, je verder op weg helpen, ... De zelfmoordlijn biedt gratis hulp aan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 via de telefoon 1813 en elke avond (behalve woensdag en zaterdag) via chatsessies (
zelfmoordlijn).
De druglijn: Heb je vragen over drank, drugs, pillen of gokken? Op zoek naar informatie of documentatie? Meer weten over preventie? Op zoek naar hulp? Of een eerste advies? Via
dedruglijn.be kan je anoniem je vraag doormailen en kan je chatten of praten via Skype met de druglijn. Je kan de druglijn ook opbellen via het nummer 078/15 10 20.


Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact

In Vlaanderen zijn een groot aantal zelfhulpgroepen actief. Ze verschillen naar problematiek, werkingsterrein en organisatiestructuur. Maar allemaal verenigen ze mensen met een gemeenschappelijk probleem om samen ‘beter’ te worden. Op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw (zelfhulp.be ) vind je een lijst van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Enkele belangrijke organisaties en verenigingen:
Kopp Vlaanderen: Deze website is speciaal gemaakt voor kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen. Het is niet altijd makkelijk om op te groeien met een papa of mama die psychische problemen of een verslaving heeft. Heb je behoefte aan duidelijke informatie, een luisterend oor, lotgenotencontact, … dan kan je bij hen terecht! Ook ouders, failieleden, leerkrachten en andere betrokkenen kunnen hulp zoeken bij deze organisatie. Meer informatie over het project en hun aanbod vind je op: koppvlaanderen.be en koppop.be   

Similes: Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden, ... Kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont. Similes organiseert op diverse locaties activiteiten. Een persoonlijk onthaal, persoonlijke getuigenissen en de ontmoetingskansen maken hun bijeenkomsten zeer karakteristiek. similes.be

Ups & Downs: Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met en (h)erkennen van de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats door het organiseren van groepsbijeenkomsten in de regionale zelfzorggroepen. Het zijn vooral het lotgenootschap en de steun die de deelnemers hebben aan elkanders verhalen en ervaringen, die deze bijeenkomsten onderscheiden van louter informatieve vergaderingen en de werking van Ups & Downs zo uniek maken. upsendowns.be

Werkgroep Verder: Een suïcide treft behalve de betrokkene zelf ook de naaste familieleden en vrienden van de overledene. Werkgroep Verder organiseert allerhande activiteiten voor en door nabestaanden. Het doel is zowel om nabestaanden de kans te geven elkaar te ontmoeten, als om het onderwerp rouw na zelfdoding bespreekbaar te maken in onze maatschappij. werkgroepverder.be

Bij wie kan je terecht als je nood hebt aan hulp? Of een luisterend oor? Contacteer dan een van de hulplijnen.

 • TELE-ONTHAAL – luister naar iedereen met zorgen
 • CAW – hulp bij al je welzijnsvragen
 • AWEL – luistert naar kinderen en jongeren
 • JAC – hulp voor kinderen en jongeren
 • 1813–ZELFMOORDLIJN – dringend nood aan een gesprek?
 • 1712 – bij vragen over geweld
 • DRUGLIJN – bij vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken

 

Als ziekenfonds geven we graag een tussenkomst bij psychologische begeleiding. Bekijk hiervoor ‘we helpen je graag met gezonde levensstijl’  

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?