Gezond ouder worden - medicijnen

Ouderen zijn de grootste gebruikers van medicijnen en het gebruik van geneesmiddelen stijgt nog met de leeftijd. Medicijnen hebben bij ouderen vaak andere of langduriger effecten en het is dus goed om extra alert te zijn. De volgende tips helpen je op weg naar een goed en doordacht medicatiegebruik.

Tips voor het gebruiken van medicijnen

 • Volg de instructies van je huisarts en apotheker nauwgezet en vraag meer uitleg als je iets niet goed begrepen hebt.
 • Lees aandachtig de bijsluiter en de vermeldingen op de verpakking.
 • Ga na welke bijwerkingen het geneesmiddel kan hebben.
 • Het gebruik van alcohol wordt dikwijls afgeraden als je geneesmiddelen neemt.
 • Neem medicijnen steeds in zoals je huisarts of apotheker het voorgeschreven heeft: de juiste dosis, duur en op het juiste tijdstip.
 • Een huis- of reisapotheek kan nuttig zijn om de eerste zorgen toe te dienen en kleine kwaaltjes te behandelen. Toch blijven je huisarts en apotheker de best geplaatste personen om je gezondheidsproblemen en/of behandeling te beoordelen.
 • Maak geen misbruik van pijnstillers en zelfmedicatie. Hoewel je geen medisch voorschrift nodig hebt voor bepaalde pijnstillers en kruidengeneesmiddelen zijn deze per definitie niet zonder risico. Zelfmedicatie mag niet langer dan een paar dagen worden toegepast zonder medisch advies.
 • Gebruik nooit antibiotica op eigen initiatief en vraag er niet naar indien dit niet nodig is.
 • Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar. Bij gevoelens van angst, stress of slapeloosheid doe je er goed aan om een gezonde levensstijl aan te nemen en/of psychotherapeutische technieken zoals bv. relaxatietechnieken toe te passen. Als dit geen oplossing biedt, kan je huisarts je voor een korte periode slaap- of kalmeringsmiddelen voorschrijven. Deze geneesmiddelen hebben een hoog risico op gewenning en afhankelijkheid. Wees er ook bewust van dat dergelijke geneesmiddelen de diepere oorzaken niet aanpakken.

Huisartsen en apothekers: je beste raadgevers

 • Bespreek het gebruik van geneesmiddelen altijd met je huisarts en/of apotheker. Ook geneesmiddelen die je zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen.
 • Vraag steeds raad aan je huisarts en/of apotheker als je verschillende geneesmiddelen moet combineren.
 • Neem contact op met je huisarts en/of apotheker als er bijwerkingen optreden. Zij kunnen je het best adviseren wat je moet doen. Wanneer je fysieke veranderingen ondervindt na een aanpassing van je medische behandeling, spreek je ook best je huisarts hierover aan.
 • Bespreek regelmatig met je huisarts of alle geneesmiddelen die je inneemt nog wel nodig zijn. 
 • Het is aangeraden om een globaal medisch dossier (GMD) aan te vragen bij je huisarts. De huisarts centraliseert daarin alle medische informatie, houdt bij welke medicatie je neemt en zal instaan voor je medische planning en je herinneren aan belangrijke vervaldata (vervolgonderzoeken, vaccinaties, enz.). Zo kunnen dubbele en onnodige onderzoeken worden voorkomen. Raadplegingen en bezoeken, zowel bij je huisarts als bij de specialist, worden met het GMD ook goedkoper. 

Meer informatie?

Neem een kijkje in onze folder 'Gezond ouder worden. Wees voorzichtig met medicijnen’. Je kan deze folder ook gratis verkrijgen door te bellen naar 053 76 99 94 of door te mailen naar info@gezondplus.net

Je kan ook terecht bij:

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?