Europees certificaat COVID-19

Om op reis te gaan binnen Europa is het nodig om het Europees certificaat COVID aan te vragen. Dit kan aangevraagd worden via de website myhealthviewer (vanaf 23 juni) en via mijngezondheid.be (vanaf 16 juni).
We raden aan om vanaf 23 juni het attest aan te vragen via www.myhealthviewer.be.
Binnenkort zal er een telefoonnummerr ter beschikking gesteld worden (nu nog niet gekend) waar het attest ook zal kunnen aangevraagd worden.
Heb je geen computer of smartphone en heb je heel dringend één of meerdere attesten nodig? Dan kan je ook naar één van onze NZVL-kantoren komen met je identiteitskaart en pincode, best na afspraak. Wij kunnen dan het attest opvragen en afdrukken. 

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen. 

  • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
  • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer.
  • Regionaal telefoonnummer (078/78.78.50): via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.

Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?
In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben.

Wat zijn de wachttijden?
Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

  • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
  • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.
  • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer en/of kan hier niet zo goed mee overweg, wat moet ik doen?

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (078/78.78.50). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

Rol van de ziekenfondsen in het kader van het Europees Covid-19-certificaat 

De ziekenfondsen hebben een complementaire rol met de huisartsen opgenomen in de selectie van personen met een onderliggende aandoening. Ondertussen zijn op tien weken tijd deze 1,8 miljoen personen gevaccineerd. Ook in het kader van het Europees Covid-19-certificaat willen de ziekenfondsen een complementaire rol spelen. Over dat certificaat bestaat momenteel heel wat verwarring.

Context 

Elk Europees land bepaalt aan welke criteria je moet voldoen om een land binnen te mogen. Het bewijs dat je aan alles voldoet, lever je met het Europees Covid-19-certificaat.  
Om naar andere Europese landen te kunnen reizen, moet je vanaf 1/07/2021 over dat certificaat beschikken. Ofwel ben je gevaccineerd en moet je je vaccinatiestatus bewijzen. Ofwel heb je een certificaat nodig van een negatieve PCR-test of moet je bewijzen dat je Covid-19 hebt gehad via antistoffenbepalingen in je bloed. Het certificaat bevat enkel objectieve informatie en heeft via een gevalideerde QR-code bewijskracht. 

Vaccinatiecertificaat: Bij volledige vaccinatie geniet dit certificaat de voorkeur. Het heeft ook zin bij onvolledige vaccinatie. Al is dat mogelijk niet voldoende en moet het met een negatieve PCR-test aangevuld worden. 
De vaccinatie moet minstens twee dagen geleden zijn. Het certificaat is één jaar geldig te tellen vanaf de laatste vaccinatiedatum.  

Testcertificaat: Dit certificaat is nodig als je nog niet gevaccineerd bent (of mogelijk ook bij een onvolledige vaccinatie). Het certificaat is meestal beschikbaar de dag van de testing of ten laatste de dag nadien. Het is slechts drie dagen geldig. 

Herstelcertificaat: Dit certificaat is enkel nuttig voor wie Covid-19 heeft gehad. Het is niet nodig voor wie volledig gevaccineerd is en besmet is geweest met Covid-19, wel voor wie onvolledig of niet gevaccineerd is.  
Het certificaat kan ten vroegste elf dagen na het bloedonderzoek worden aangemaakt. Het is geldig tot 180 dagen na het onderzoek.  

 De overheid doet er alles aan om vanaf 1/7/2021 de nodige tools klaar te hebben zodat iedereen zelf zo’n certificaat kan bekomen. Er zijn drie wegen.  
In principe is een digitale versie van het certificaat de standaard. Er wordt voor de drie mogelijke wegen een papieren versie voorzien. 

  • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena krijg je een gevalideerde QR-code. Je kunt het certificaat bewaren op je gsm. Je kunt het ook laten afdrukken en via Bpost naar je thuisadres laten sturen. Dat duurt minstens vier dagen.  
  • PC: via www.myhealthviewer.be* en de identificatie via Itsme of eHealth met je ID krijg je een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan of zelf kunt printen.
  • Regionaal telefoonnummer (078/78.78.50): via een IVR (interactive voice responder) kun je op basis van je rijksregisternummer een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen dat afgedrukt en verzonden wordt naar je officieel adres. Hou er ook hier rekening mee dat dat minimum vier dagen duurt.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?