Aangeboren aandoeningen

Wat zijn aangeboren aandoeningen?

‘Aangeboren aandoeningen’ is een erg ruim begrip, dat een breed spectrum aan ziekten omvat. De meeste aangeboren aandoeningen die in dit bevolkingsonderzoek worden opgespoord, zijn stofwisselingsziekten of metabole aandoeningen. Deze aandoeningen zijn vanaf de geboorte aanwezig. Aanvankelijk lijkt het kindje gezond, maar de beschadiging wordt ernstiger naarmate de tijd verstrijkt. Bij de ene aandoening gebeurt dat al sneller dan bij de andere. Ze kunnen leiden tot chronische aandoeningen of hersenbeschadiging, met ernstige handicaps tot gevolg.


Bevolkingsonderzoek

Als de aangeboren aandoening vroeg genoeg ontdekt wordt, kan ze in de meeste gevallen ook op eenvoudige wijze behandeld worden en kunnen ernstige handicaps, chronische aandoeningen en verwikkelingen voorkomen worden. Alle ouders van pasgeboren baby’s in Vlaanderen kunnen hun kindje tussen de 3de en de 5de dag na de geboorte laten onderzoeken op deze 12 aangeboren aandoeningen. Dat gebeurt via een afname van een bloedstaal bij de baby. Door een prik in de rug van het handje van de baby kunnen enkele druppels bloed opgevangen worden op een kaartje met filterpapier (bloedkaartje). Dat gebeurt meestal in de materniteit, maar bij thuisbevallingen of poliklinische bevallingen neemt de huisarts of de vroedvrouw een bloedstaal.

Dit bevolkingsonderzoek wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid betaalt ook de kosten van het onderzoek. De screening is dus gratis voor de ouders. Het onderzoek is niet verplicht.


Meer info?

Meer informatie over hoe je kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en het verloop van het onderzoek kan je vinden op bevolkingsonderzoek.be.


Bron: bevolkingsonderzoek.be