Sociale voordelen

Samen met jou bekijken we op welke tegemoetkomingen en/of sociale voordelen je recht kan hebben. Hierbij geven we je info en advies en helpen je bij de eventuele aanvraag. We bekijken volgende mogelijkheden:

  • tegemoetkomingen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming)
  • tegemoetkomingen bij de Vlaamse Sociale Bescherming (zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden)
  • een parkeerkaart
  • sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  • sociaal telefoon / GSM tarief
  • vermindering openbaar vervoer De Lijn en NMBS
  • incontinentiepremie, palliatieve premie, forfait chronisch zieken, …

Hoe aanvragen?

Op welke voordelen en tegemoetkomingen je recht hebt, is afhankelijk van je situatie. Voor de aanvragen, neem je best contact op met de dienst maatschappelijk werk.