Sociale voordelen

Samen met jou bekijken we op welke tegemoetkomingen en/of sociale voordelen je recht kan hebben. Hierbij geven we je info en advies en helpen je bij de eventuele aanvraag. We bekijken volgende mogelijkheden:

  • tegemoetkomingen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming)
  • tegemoetkomingen bij de Vlaamse Sociale Bescherming (zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden)
  • een parkeerkaart
  • sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  • sociaal telefoon / GSM tarief
  • vermindering openbaar vervoer De Lijn en NMBS
  • incontinentiepremie, palliatieve premie, forfait chronisch zieken, …

Hoe aanvragen?

Op welke voordelen en tegemoetkomingen je recht hebt, is afhankelijk van je situatie. Voor de aanvragen, neem je best contact op met de dienst maatschappelijk werk.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?