MaxiPlan

Zet een rem op je medische kosten

Als je een (tand)arts, kinesist, logopedist, … raadpleegt of bepaalde geneesmiddelen aankoopt, komt het ziekenfonds tussen. Maar er blijft ook steeds een bedrag voor jouw rekening, nl. het remgeld. Doorheen het jaar kunnen deze remgelden voor een gezin flink oplopen. Het MaxiPlan betaalt jaarlijks 50 % van de effectief betaalde remgelden terug tot € 1.000 per verzekerde. De terugbetaling wordt je automatisch in één keer uitgekeerd na afloop van het verzekeringsjaar. Je hoeft dus zelf geen enkele stap te ondernemen.

Het MaxiPlan dekt bovendien nog de volgende kosten die door de ziekteverzekering amper of niet terugbetaald worden.

  • Tandzorgen: 50 % van de kosten waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien wordt (tandprotheses, tandbruggen, kronen en stiften, implantaten, parodontologie, tandextracties) tot max. € 500 per jaar.
  • Orthodontie: tot max. € 250 per behandelingsplan ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke tussenkomst (twee schijven van € 125).
  • Hoorapparaten: tot max. € 500 indien je recht hebt op een tussenkomst voor een hoorapparaat via de verplichte ziekteverzekering (€ 250 per toestel).
  • Anticonceptiemiddelen: tot max. € 25 per jaar.
  • Geboorteforfait: € 200 per kind bij de geboorte indien beide ouders verzekerd zijn (€ 100/aangesloten ouder).

Alle voordelen van het MaxiPlan zijn bovendien cumuleerbaar met de voordelen als klant van het NZVL en onze hospitalisatieverzekering.

LeeftijdMaandpremies 2022
van 0 tot 6 jaarGratis
van 7 tot en met 19 jaar€ 9,19
van 20 tot en met 25 jaar€ 9,48
van 26 tot en met 34 jaar€ 17,20
van 35 tot en met 49 jaar€ 17,57
van 50 tot en met 64 jaar*€ 20,19
vanaf 65 jaar€ 29,18
Wie aansluit na 65 jaar (ouder dan 65 maar jonger dan 70)€ 37,54
Wie aansluit na 70 jaar€ 41,71
* Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar.

Aansluitingsvoorwaarden / Medische voorgeschiedenis

Er is geen leeftijdsbeperking en je kan intekenen ongeacht je medische voorgeschiedenis.
Verplichte aansluiting per ziekenfondsboekje.

Premie-aanpassingen

  • De premie-aanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 7, 26, 50 of 65 jaar wordt.
  • Vanaf het vierde en jongste kind is geen premie verschuldigd.

Wachttijden

Het recht op de tegemoetkoming start na:

  • 3 maanden voor de waarborgen remgelden en anticonceptie
  • 12 maanden voor alle andere waarborgen

Vragen over je MaxiPlan?


Dit overzicht heeft een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlus rechtsgeldig.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?