Ziekenfondsbijdragen

Gevolgen van het niet betalen van de bijdragen ziekenfondsdiensten

Sedert 01/01/2012 is iedere persoon die in om het even welk Belgisch ziekenfonds aansluit als titularis verplicht om aan te sluiten voor de ziekenfondsbijdragen. In het KB van 08/05/2019 werden er door de Controledienst van de Ziekenfondsen bijkomende regels opgesteld die vanaf 01/01/2019 in voege zijn.

Als je je ziekenfondsdiensten niet betaalt, dan verlies je tijdelijk je recht op tussenkomst van prestaties in de ziekenfondsdiensten.  Dit recht kan je enkel terugkrijgen van zodra alle achterstallige bijdragen betaald zijn.

Opgelet:  Als je 24 onbetaalde maandbijdragen hebt, dan zijn wij verplicht om je dossier te schrappen voor de voordelen van de ziekenfondsdiensten. Ben je aangesloten bij één van onze HospiPlus verzekeringen, dan moet jouw polis ook stopgezet worden (zelfs al heb je de premie voor jouw hospitalisatieverzekering betaald).

Je kan pas terug van de ziekenfondsdiensten genieten als alle bijdragen vereffend zijn én na het volbrengen van 24 maanden wachttijd. Je kan opnieuw aansluiten bij de HospiPlus verzekeringen maar dan met wachttijd, medische vragenlijst en eventueel verhoogde premie.

Betaal je bijdragen tijdig aan het ziekenfonds om onaangename gevolgen te vermijden!

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?