Wedstrijdreglement Win 1 jaar gratis luiers voor jouw kleine spruit

Wedstrijdreglement: Win 1 jaar GRATIS luiers (keuze uit wegwerpluiers of herbruikbare), ter waarde van 500 euro dankzij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is ter hoogte van het Statieplein 12, 9300 Aalst.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN AAN DE WEDSTRIJD

 1. Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan de wedstrijd, zowel leden als niet-leden, met uitzondering van medewerkers van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Slechts één lid van eenzelfde gezin, in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres, kan een prijs winnen in het kader van deze wedstrijd.

 2. De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.

 3. Met de deelname aan de wedstrijd is geen enkele verplichting verbonden om zich vóór, tijdens of na de wedstrijd bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) aan te sluiten.

Concept van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Deelnemers dienen de wedstrijdvraag te beantwoorden en de schiftingsvraag door een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd t.e.m. 31/08/2020 om 23:59. 

De deelnemer die de wedstrijdvraag correct heeft en  het juiste aantal deelnemers op de schiftingsvraag het dichtst mogelijk benadert, wint de prijs. In geval er meerdere personen het juiste aantal deelnames correct geraden heeft, wordt er gekeken naar het tijdstip waarop men deelgenomen heeft. Diegene die het correcte antwoord als eerste ingezonden heeft, wint de prijs.

Wedstrijdvraag: Hoeveel bedraagt de tussenkomst van het NZVL gedurende drie jaar bij de aankoop van luiers?

Schiftingsvraag: Hoeveel unieke deelnames zullen we in totaal ontvangen voor deze wedstrijd die loopt tot en met 31 augustus 2020, 23u59.

Bij het winnen van deze wedstrijd, kan de deelnemer, dat jaar geen aanspraak meer maken op een tussenkomst in de luiers binnen de ziekenfondsdiensten van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

Looptijd en timing wedstrijd
 

De wedstrijd loopt van 10/08/2020 tot en met 31/08/2020, 23.59u. De winnaar wordt door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen persoonlijk geselecteerd en gecontacteerd.

 

De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Je mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via telefoon en/of e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze Facebook en Instagram pagina worden vermeld.

 

Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van jouw gegevens (Naam, voornaam,  e-mailadres, telefoonnummer, postcode,  adres, gemeente) en het beantwoorden van onze wedstrijdvraag en schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt je niet in aanmerking voor onze prijs.

 

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

 

 WINNAARS EN PRIJZEN

 1. Het NZVL kiest één winnaar uit (zie concept wedstrijd, looptijd en deelname wedstrijd). De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd en wint herbruikbare luiers en/of wegwerpluiers twv 500 euro. Het bedrag van de te winnen prijs (500 euro) werd bepaald op basis van een gemiddeld verbruik van luiers op jaarbasis. De winnaar kan zijn/haar kassatickets opsturen naar Dienst marketing – met vermelding winnaar luieractie ter uitbetaling tot een plafondbedrag van 500 euro OF geeft het favoriete merk van zijn herbruikbare luiers en/of wegwerpluiers door aan Dienst marketing waarop deze dienst de bestelling doet en zorgt voor thuislevering bij de winnaar. De prijs kan in geen geval worden geruild tegen hun waarde in ander voordeel in natura.

 2. De prijs is beperkt tot de ‘naakte’ prijs. Geenszins kan worden verondersteld dat het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

 3. Indien Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.  

 5. De winnaar wordt op 3 september geselecteerd. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. De winnaar heeft t.e.m. 13 september 2020 de tijd om te reageren. Indien Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
  Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.

 6. Er kan tegen de beslissingen van Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen geen beroep worden aangetekend.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 2. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 3. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

 

PERSOONSGEGEVENS

 1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

 

 1. De persoonsgegevens die je aan Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen doorgeeft, worden opgenomen in onze database en kunnen mits toestemming gebruikt worden voor marketingdoeleinden.  Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verkocht. Je kan onze privacy policy nalezen via: https://www.nzvl.be/privacyverklaring 

 

REGLEMENT

Door zijn deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.

 

Inhoud

Via deze website wil het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen correcte en actuele informatie verstrekken over haar diensten, voordelen, enz. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar info@nzvl.be.

Links

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Intellectuele rechten

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar privacy@nzvl.be.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op jouw computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een piepklein gegevenselement dat een website naar je browser kan sturen en dat dan op je harde schijf wordt bewaard zodat wij jou kunnen herkennen bij je volgende bezoek. Bij de meeste webbrowsers kan je cookies van je harde schijf wissen of alle cookies blokkeren, en kan je de browser zo instellen dat hij je waarschuwt wanneer je een cookie ontvangt. In de handleiding van jouw browser vind je meer informatie over deze functies.

 

Voorwaarden NZVL-vriendenactie

•    Je bent meerderjarig
•    Jouw vriend(in) of familielid mag geen klant zijn van NZVL
•    Een telefonische afspraak komt niet in aanmerking voor deze actie. Er moet een persoonlijk gesprek plaatsgevonden hebben om een bon toegestuurd te krijgen. 
•    De gegevens van je vriend(in) moeten vóór de afspraak bezorgd worden en niet erna
•    Mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, worden 1 keer geteld
•    Personen ten laste van het NZVL kunnen niet aangeleverd worden, maar mogen ook deelnemen aan de actie (mits ze meerderjarig zijn).
•    Valse of onjuiste gegevens aanleveren leidt tot eliminatie van de deelname aan de actie
•    Je krijgt de bon toegestuurd pas nadat de afspraak met je vriend(in) heeft plaatsgevonden.
•    Per aangeleverd adres kan je een bon van € 20 voor bol.com ontvangen, met een maximum van 10 bonnen.