Zwanger, wat moet je doen?

Voor de geboorte

1. Licht je werkgever in

Bij zwangerschap moet je jouw werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dit doe je met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Vanaf dan heb je het statuut van beschermde persoon en mag je niet worden ontslagen, tenzij om ernstige redenen.

2. Verwittig het ziekenfonds

Zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling kan je bij ons terecht voor de uitbetaling van de moederschapsrust, de terugbetaling van je medische kosten en nog veel meer voordelen en diensten. Ons op tijd inlichten is dus noodzakelijk. Doe dit door middel van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ingevuld door je arts of gynaecoloog. Op het document dient de vermoedelijke datum van bevalling en de aanvangsdatum van de bevallingsrust op vermeld te worden.

Je maakt voordeel wanneer ook jouw partner aangesloten is bij ons ziekenfonds. Zo heb je bijvoorbeeld, naast tal van andere voordelen recht op een geboortepremie van maar liefst 300 euro! Uiteraard is er ook het praktische voordeel dat je voor al je formaliteiten bij één ziekenfonds terecht kan. Waar wacht je op? Sluit je partner aan!


Na de geboorte

Kraamgeld

Naast de geboortepremie van het ziekenfonds, heb je ook recht op kraamgeld. Dit is een eenmalige som die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Het kraamgeld bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. De bedragen zijn voor beide hetzelfde.

Vraag het kraamgeld vanaf de zesde maand van zwangerschap aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van de werkgever
  • het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever, indien werkloos, ziek of gepensioneerd
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, indien nog nooit gewerkt, grensarbeider of werkzaam in het onderwijs
  • het sociaal verzekeringsfonds, indien zelfstandig

Sluit je kindje aan

Na aangifte bij de burgerlijke stand, wordt het ziekenfonds via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht van de geboorte. Toch blijft het nodig om ons het geboorteattest te bezorgen dat je bij de aangifte in de gemeente ontving. Op die manier kunnen wij jouw kindje aansluiten. Doorgaans wordt het kindje ingeschreven bij de oudste ouder. Toch ontvang je na afgifte van het geboorteattest een keuzeformulier.

We bezorgen je na inschrijving groene kleefbriefjes en een isi+-kaart op naam van je kind.

Je moet echter weten dat de groene kleefbriefjes hoofdzakelijk als identificatiemiddel worden gebruikt. De groene kleefbriefjes zijn geen bewijs dat je in regel bent voor tussenkomst van de gezondheidszorgen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?