Ziekenhuisopname, wat doen?

Hier vind je informatie omtrent je rechten in geval van een verblijf in het ziekenhuis.
Heb je een hospitalisatieverzekering? Vergeet je dan ook niet bij hen te informeren!


Opnameformulier

Bij je aankomst in het ziekenhuis zal je een opnameverklaring moeten invullen, waarvan je een exemplaar zal worden overhandigd. In dit document staat de financiële informatie met betrekking tot je ziekenhuisverblijf. De kamer- en ereloonsupplementen die je aangerekend kunnen worden, staan erin vermeld.


Keuze van de zorgverstrekker

De artsen en ziekenfondsen sluiten overeenkomsten waarin onder andere de erelonen voor de geneeskundige verstrekkingen worden vastgelegd, zodat de patiënten tariefzekerheid zouden hebben. De artsen zijn vrij om deze overeenkomsten toe te passen.
De geconventioneerde arts, d.w.z. de arts die deze overeenkomst toepast, verbindt zich ertoe de vastgelegde tarieven te volgen wanneer de patiënt in een tweepersoons- of een gemeenschappelijke kamer verblijft.
Sinds 1 januari 2013 kan geen enkele arts - geconventioneerd of niet - nog ereloonsupplementen vragen aan patiënten gehospitaliseerd in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer.

Opgelet! De ereloonsupplementen blijven echter toegestaan voor de niet-geconventioneerde artsen in het kader van een daghospitalisatie. Een overzicht van de maximale ereloonsupplementen kan je hier per ziekenhuis terugvinden:

Heb je om persoonlijke redenen voor een eenpersoonskamer gekozen, dan mag de arts je supplementen aanrekenen, ongeacht of hij al dan niet geconventioneerd is! Er zijn wel enkele uitzonderingen op dit principe:

 • De gezondheidstoestand van de patiënt of de technische omstandigheden voor onderzoek, behandeling of toezicht vergen een verblijf in een eenpersoonskamer.
 • De behoeften van de dienst of het plaatsgebrek in tweepersoons- of gemeenschappelijke kamers maken een verblijf in een eenpersoonskamer noodzakelijk.
 • De opname vond plaats in een eenheid van intensieve zorgen of via de spoeddienst, ongeacht de wil van de patiënt en voor de hele duur van zijn verblijf in die eenheid.
 • De opname betreft een kind dat tijdens zijn verblijf in het ziekenfonds wordt vergezeld van een ouder en dat geen enkel document heeft ondertekend waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.

Keuze van het ziekenhuis

Je bent vrij om zelf een ziekenhuis en arts te kiezen maar vaak gaat het er in de praktijk anders aan toe. De keuze is afhankelijk van verschillende factoren.
Om niet voor verrassingen komen te staan, is het het beste dat je je vooraf informeert over de prijs van het verblijf en de erelonen van de artsen in het door jou gekozen ziekenhuis.

De meeste mensen komen in een ziekenhuis terecht omdat:

 • ze hulp nodig hebben van een specialist. In dit geval moet je er rekening mee houden dat deze vaak aan een of meerdere ziekenhuizen verbonden zijn, wat de vrije keuze beperkt.
 • ze een ongeval hebben gehad of plots ziek zijn geworden en met een ambulance van de dienst 100 zijn weggebracht. Op dat moment kan je niet kiezen naar welk ziekenhuis je gebracht wil worden. De ambulance rijdt naar een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het 100-circuit en dat over de nodige uitrusting beschikt.

Keuze van de kamer

Je hebt keuze tussen verschillende kamertypes: een gemeenschappelijke kamer, een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer. Ongeacht je keuze wordt je altijd een persoonlijk aandeel aangerekend.
Kies je voor een eenpersoonskamer, dan kan je een supplement worden aangerekend. Dit wordt echter niet gedaan als je in een eenpersoonskamer verblijft en:

 • er geen gemeenschappelijke of tweepersoonskamers beschikbaar zijn, terwijl je daar wel om had gevraagd.
 • je werd opgenomen via een eenheid van intensieve zorgen of via de spoeddienst, ongeacht je wil.
 • de opname een kind betreft dat tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis wordt vergezeld van een ouder (tenzij indien de expliciete wens van de ouders schriftelijk vastgelegd is in de opnameverklaring).

De keuze van een eenpersoonskamer zal ook een invloed hebben op het bedrag van de ereloonsupplementen die je aangerekend kunnen worden.


Het voorschot

Er kan je een voorschot worden gevraagd. Het ziekenhuis bepaalt zelf het bedrag van dat voorschot, maar moet wel de volgende maxima respecteren:

 • Voor een gemeenschappelijke en een tweepersoonskamer mag het voorschot niet hoger liggen dan 150 euro voor de gewone verzekerden.
 • Voor personen ten laste mag het voorschot niet meer bedragen dan 75 euro en voor personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming mag het niet meer dan 50 euro zijn.
 • Aan een patiënt in een eenpersoonskamer kan een bijkomend voorschot worden aangerekend dat niet hoger mag liggen dan 7 keer het kamersupplement.
 • Aan het begin van elke nieuwe periode van 7 dagen kan een nieuw voorschot worden gevraagd.

Tip!

Wanneer je een factuur ontvangt, neem dan de tijd om ze te controleren: stemt het aangerekende kamertype overeen met de keuze die je hebt gemaakt? Werd het voorschot afgetrokken van het bedrag van de factuur?
Indien je vaststelt dat de factuur niet overeenstemt met de verleende verstrekkingen, reageer dan onmiddellijk en altijd schriftelijk. Verwittig het ziekenfonds van het feit dat je de betaling uitstelt tot het moment waarop je een verklaring werd gegeven of je factuur werd herzien. Bij twijfel, aarzel niet ons te contacteren: wij helpen je graag!


Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?