Wijzigingen? Vragen?

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je van ons een uitkering? Wij zetten ons in om je dossier optimaal te behandelen, zodat je tijdig het juiste bedrag uitgekeerd krijgt. Hiervoor baseren wij ons op de informatie die we van jou krijgen. Als bepaalde zaken wijzigen, dan moet je ons uiteraard op de hoogte brengen.

Volgende wijzigingen moet je ons steeds melden:

  • Je bent opnieuw aan het werk (je vorig werk of een nieuw werk).
  • Je ontvangt vakantiegeld, een opzegvergoeding, een pensioen, een uitkering in het kader van loopbaanonderbreking of werkloosheidsvergoeding.
  • Je wil deeltijds aan de slag gaan.
  • Je gezinssamenstelling is gewijzigd.
  • Het inkomen van de perso(o)n(en) met wie je samenleeft is gewijzigd.

Opgelet! Wanneer je ons foute/onvolledige informatie geeft of wijzigingen niet meldt en we daardoor je uitkering verkeerd berekenen, zijn we wettelijk verplicht het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

Tip! Je kan een overzicht van jouw uitkeringen altijd bekijken in het online kantoor 'Jouw NZVL'.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?