Voorhuwelijkssparen

Op het moment dat je trouwt of 30 jaar wordt, dient de uitbetaling van je voorhuwelijkssparen te gebeuren. Dit kan door een verklaring voor uitbetaling voorhuwelijkssparen aan het ziekenfonds aan te vragen. Wanneer je dit document ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van de huwelijksakte, terugbezorgt, kan een uitbetaling gebeuren.

Bij een wettelijke samenwoning kunnen we de gegevens opvragen via de Kruispuntbank. Voor de berekening van de uitbetaling telt de datum dat dit bij de gemeente geregistreerd werd. Je kan wel blijven verder sparen tot aan je huwelijk of dertig jaar. Wanneer echter blijkt dat je op je 30ste niet gehuwd bent, gaan we terug tot de datum van wettelijk samenwonen en wordt het gespaarde kapitaal van de jaren daarna terugbetaald tegen een samengestelde intrest van 2,75%. De tabellen met intresten per categorie vind je hier. Wens je te laten uitrekenen wat het interessants is? Wij doen dit voor jou!

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?