Voorhuwelijkssparen

Op het moment dat je trouwt of 30 jaar wordt, dient de uitbetaling van je voorhuwelijkssparen te gebeuren. Dit kan door een verklaring voor uitbetaling voorhuwelijkssparen aan het ziekenfonds aan te vragen. Wanneer je dit document ingevuld en ondertekend, samen met een attest samenstelling gezin van de gemeente, terugbezorgt, kan een uitbetaling gebeuren.

Bij samenwoning kunnen we de gegevens opvragen via de Kruispuntbank. Voor de berekening van de uitbetaling telt de datum dat men bij de gemeente op hetzelfde adres is ingeschreven. Je kan wel blijven verder sparen tot aan je huwelijk of dertig jaar. De tabellen met intresten per categorie vind je hier. Wens je te laten uitrekenen wat het interessants is? Wij doen dit voor jou!