Statuut personen met chronische ziekte

Dankzij het statuut van persoon met een chronische ziekte geniet je automatisch de volgende voordelen:

  • de toepassing van de betalende derde (je betaalt enkel je remgeld bij de dokter).
  • een vermindering met 100 euro van het grensbedrag van je remgeld in het kader van de maximumfactuur.

Hoe wordt dit statuut toegewezen?

A / Het statuut van persoon met een chronische aandoening wordt individueel toegewezen voor een periode van twee jaar, die elk jaar vernieuwd kan worden op basis van twee criteria:

  1. in functie van de uitgaven geneeskundige verzorging: de uitgaven moeten ten minste € 300 per kwartaal bedragen gedurende 8 opeenvolgende kwartalen. Deze 8 kwartalen moeten 2 kalenderjaren vormen. Voorbeeld: in 2015 en 2016 overschreed de kost van jouw verzorging € 300 per kwartaal gedurende 8 kwartalen. Je ontvangt dan het statuut voor de kalenderjaren 2017 en 2018.
    OF
  2. in functie van de toewijzing van een 'forfait verzorging chronisch zieken': je moet de forfaitaire uitkering voor chronisch zieken genieten, ook 'forfait verzorging chronisch zieken' genaamd. Voorbeeld: in 2016 ontving je een betaling van een 'forfait verzorging chronisch zieken'. Je ontvangt het statuut voor de kalenderjaren 2017 en 2018.

B / Het statuut van persoon met een chronische ziekte wordt toegewezen voor vijf jaar op basis van twee criteria:

  1. in functie van de uitgaven geneeskundige verzorging: de uitgaven moeten ten minste € 300 per kwartaal gedurende 8 opeenvolgende kwartalen bedragen. Deze 8 kwartalen moeten 2 kalenderjaren vormen.
    EN
  2. in functie van de erkenning door de adviserend-geneesheer van een zeldzame aandoening of een weesziekte. De geneesheer-specialist moet ons een medisch attest bezorgen waarin de ziekte wordt vermeld waaraan je lijdt.

Het statuut kan na 5 jaar worden hernieuwd, indien je nog aan de voorwaarden voldoet.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?