Pensioen, wat moet je doen?

Je moet het ziekenfonds niet verwittigen als je met pensioen gaat. Wij ontvangen van de instelling die je pensioen uitbetaalt immers rechtstreeks een elektronisch pensioenattest. Denk eraan: uitkeringen via het ziekenfonds worden stopgezet vanaf de pensioendatum.

Vind je het belangrijk dat wij sneller op de hoogte zijn van je pensionering? Geef dit dan door, samen met je rijksregisternummer en je naam.


Berekening van het pensioen

Voor de berekening van het pensioenbedrag wordt er rekening gehouden met de bijdragen die je vroeger hebt betaald en je beroepsloopbaan als werknemer of zelfstandige. Ook de jaren waarin je uitkeringen genoot, tellen mee voor de berekening.

De Federale Pensioendienst (FPD) berekent je pensioen op basis van je loopbaan. Als de FPD niet over alle gegevens beschikt, wordt aan jou een afschrift van de ontbrekende bijdragebons opgevraagd. Bezorg het ziekenfonds de brief van de FDP met vermelding van de nodige jaren. Wij zorgen ervoor dat de gegevens worden opgezocht en bezorgen ze jou.

Wanneer je de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt, wordt er vanuit de pensioendienst automatisch een raming van je pensioenbedrag verstuurd.

Hier kan je zelf je pensioen berekenen.

Meer info over het rust- en overlevingspensioen bij de Federale Pensioendienst.

Meer info over het pensioen voor zelfstandigen


Recht op verhoogde tegemoetkoming

Zodra wij je pensioenattest (elektronisch) van de instelling die je pensioen uitbetaalt hebben ontvangen, sturen wij je een verklaring op eer om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. Deze dient ondertekend te worden door alle meerderjarige gezinsleden (jij, je eventuele partner en eventuele personen ten laste van jou of je partner). Voeg hierbij:

  • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
  • het meest recente aanslagbiljet van onroerende inkomsten (kadastraal inkomen);
  • een recent uitbetalingsbewijs van je pensioen;
  • bewijsstukken van al je andere eventuele inkomsten;
  • bewijsstukken van de inkomsten van je eventuele partner en de eventuele personen ten laste.

Na ontvangst wordt het recht onderzocht en word je verwittigd of het recht al dan niet wordt toegekend. Genoot je reeds de verhoogde tegemoetkoming? Dan zal dit recht naar aanleiding van je pensionering heronderzocht worden.


Gezond ouder worden

Het NZVL waakt over jouw gezondheid. We geven je daarom graag allerlei tips over ‘Gezond ouder worden’. Bekijk ze snel!

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?