Niet-conventionele geneeskunde

Sommige personen verkiezen non-conventionele geneeskunde. Ben jij die persoon? Zie hier de tussenkomsten die je kan ontvangen.


Homeopathische geneesmiddelen

Op voorschrift van een arts of homeopaat betalen wij je 50% terug met een max. van € 50 per jaar. De homeopathische geneesmiddelen dienen voorgeschreven te worden:

  • door een dokter in de geneeskunde, die erkend is door het RIZIV.
  • door een dokter in de geneeskunde van de buurlanden (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland), die erkend is door de bevoegde instelling van het betrokken land.
  • door een homeopaat, die ofwel een kopie van zijn diploma en van zijn professionele BA heeft voorgelegd, ofwel het bewijs van zijn aansluiting bij een beroepsorganisatie inzake homeopathie heeft geleverd.

Wat hebben we nodig? Het BVAC-attest van het geneesmiddel. Opgelet! Het geneesmiddel dient vermeld te zijn in de globale lijst 'homeopatische geneesmiddelen'.


Raadplegingen chiropraxie en osteopathie

Terugbetaling € 10 per bezoek met een max. van € 50 per jaar. (maximum geldt voor alle disciplines samen).

Wat hebben we nodig? Een attest afgeleverd door een erkend osteopaat of een ingevuld attest alternatieve geneeskunde raadplegingen voor een chiropractor.


Afhandeling

De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven).

Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor 'Jouw NZVL'.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?