Geboorteverlof

Voor wie is het geboorteverlof?

Indien de vader van het kind gekend is, dan kan het geboorteverlof enkel worden opgenomen door de vader van het kind.
Is de vader niet gekend? Dan kan de meeouder geboorteverlof opnemen, indien samenwonend, wettelijk of 3 jaar voorafgaand aan de geboortedatum.

Voorwaarden

  • Het verlof moet volledig worden opgenomen binnen de 4 maanden na de geboorte van het kind.
  • Het verlof bedraagt 15 volledige dagen maar het is niet verplicht deze aaneensluitend op te nemen.
  • Indien de vader het geboorteverlof aanvraagt, dien je een kopie van het uittreksel van de geboorteakte aan het ziekenfonds te bezorgen.
  • Indien een andere persoon dan de vader het geboorteverlof opneemt, dien je een kopie van het uittreksel van de geboorteakte + een verklaring op erewoord* te bezorgen.

*Verklaring op erewoord (kopie van document dat ook aan de werkgever werd bezorgd) is een verklaring ondertekend door ouder en meeouder, waarin wordt bevestigd dat beide partners hetzij gehuwd zijn, hetzij wettelijk samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, hetzij gedurende minstens drie onafgebroken jaren voor de geboorte samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.


Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot geboorteverlof indienen? Dat kan! Bezorg ons simpelweg het formulier geboorteverlof, samen met eventuele nodige documenten vermeld op het formulier.


Wat na de aanvraag?

Je ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingsblad uitkeringen waarop je een deel zelf dient in te vullen (gedeelte gerechtigde) en een deel dient je werkgever in te vullen. Wanneer wij het inlichtingsblad uitkeringen (gedeelte werkgever EN gedeelte gerechtigde) ontvangen, zullen wij het dossier behandelen en uitbetalen.


Welke vergoeding ontvang je?

De eerste drie dagen van de periode worden ten laste genomen door de werkgever. Voor de overblijvende dagen ontvangt de papa of meeouder een uitkering van 82% van zijn/haar brutoloon, geëvalueerd in dagen. Dit bedrag is beperkt tot een maximum.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?