Geboorteverlof

Hoe aanvragen?

Als je geboorteverlof wenst op te nemen, moet je een aanvraagformulier “geboorteverlof” bezorgen aan je ziekenfonds. Nadien bezorg je het ingevulde formulier, samen met eventuele nodige documenten, aan je ziekenfonds.


Wat na de aanvraag?

Je ontvangt van het ziekenfonds een "inlichtingsblad uitkeringen luik gerechtigde". Het "inlichtingsblad uitkeringen luik werkgever" wordt rechtstreeks bij de werkgever opgevraagd; de werkgever dient het inlichtingsblad elektronisch aan te bieden.


Voorwaarden

  • Het verlof moet volledig worden opgenomen binnen de 4 maanden na de geboorte van het kind.
  • Het verlof bedraagt 15 volledige dagen maar het is niet verplicht ze aaneensluitend op te nemen.
  • Indien de vader het geboorteverlof aanvraagt, dien je een kopie van het uittreksel van de geboorteakte aan het ziekenfonds te bezorgen.
  • Indien een andere persoon dan de vader het geboorteverlof opneemt, dien je een kopie van het uittreksel van de geboorteakte + een verklaring op erewoord* te bezorgen.

*Verklaring op erewoord (kopie van document dat ook aan de werkgever werd bezorgd) is een verklaring ondertekend door ouder en meeouder, waarin wordt bevestigd dat beide partners hetzij gehuwd zijn, hetzij wettelijk samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, hetzij gedurende minstens drie onafgebroken jaren voor de geboorte samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.


Welke vergoeding ontvang je?

De eerste drie dagen van de periode worden betaald door de werkgever. Voor de resterende dagen ontvangt je een uitkering aan 82% van je begrensd brutoloon, geëvalueerd in dagen. 
Werklozen komen niet in aanmerking voor betaald geboorteverlof. Zelfstandige kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds mogelijk wel aanspraak maken op geboorteverlof.

Na opname van alle gewenste dagen geboorteverlof laat je het formulier bewijs van arbeidshervatting vervolledigen door je werkgever en bezorg je het ons terug.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?