Dementie

Vlaanderen telt momenteel 116000 mensen met dementie. Tegen 2050 zal dit aantal oplopen tot ruim 200000. Onze dienst maatschappelijk werk kijkt vooruit. Alle maatschappelijk werkers zijn opgeleid tot dementiekundige zorgverleners.

Personen met dementie of hun mantelzorgers kunnen op elk moment in het zorgtraject op deze ploeg een beroep doen. Op die manier kan, zodra de zorgsituatie bij een persoon met dementie dermate complex wordt, een geschikte, langdurige begeleiding en ondersteuning aangeboden worden.


Heb je vragen voor onze maatschappelijk werker?

Contacteer ons gerust via dmw@nzvl.be of 053/76 99 71.

Voor professionele zorgverleners is er één intermutualistisch contactpunt. Ze kunnen via deze weg de contactgegevens van een persoon met dementie en/of mantelzorger doorgeven. Onze dienst maatschappelijk werk zal op haar beurt deze persoon contacteren en een huisbezoek plannen, zodat de nodige ondersteuning bepaald kan worden.


Hoe kan je als zorgverlener het contactpunt dementie bereiken?

Via 078 05 08 19 of contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be
of via http://dementieenmaatschappelijkwerk.egcomputers.be/

Meer weten over dit onderwerp? dementie.be

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?