Borstvoedingsverlof

Het is mogelijk de moederschapsrust te verlengen om borstvoeding te geven. Dat kan op twee manieren:

1. Moeders die borstvoeding geven en een beroepsrisico uitoefenen kunnen tijdens de borstvoedingsperiode aanspraak maken op betaald borstvoedingsverlof. Deze ziekte-uitkering bedraagt 60 % van het brutoloon.
Om dit verlof te bekomen, moet je een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer van het werk.
Bij toekenning van het borstvoedingsverlof krijg je van de arbeidsgeneesheer het nodige formulier die je aan het ziekenfonds moet bezorgen.
Zelfstandigen en werklozen komen niet in aanmerking voor betaald borstvoedingsverlof.

2. Borstvoedingsverlof wordt soms ook individueel toegestaan. Dit is een gunst (geen recht) van de werkgever. Het gaat om onbezoldigd verlof, waarvan de duur volgens afspraak met de werkgever bepaald wordt.


Borstvoedingspauzes

De loontrekkende werkneemsters die borstvoeding geven kunnen borstvoedingspauzes nemen. De pauzes kunnen worden genomen tot negen maanden na de geboorte.

Je bezorgt je werkgever tijdens de borstvoedingsperiode maandelijks een medisch attest waaruit blijkt dat je borstvoeding geeft.
Nadien moet het ziekenfonds maandelijks een verklaring van je werkgever krijgen met betrekking tot het aantal opgenomen (halve)uren borstvoedingspauze. Na ontvangst van dit document krijg je een uitkering voor deze pauzes aan 82% van je brutoloon, geëvalueerd in uren.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?