Borstvoeding

Borstvoedingsverlof

Het is mogelijk het postnataal verlof te verlengen om borstvoeding te geven. Dit kan op twee manieren:

1. Moeders die borstvoeding geven en zijn blootgesteld aan een beroepsrisico dat schadelijk kan zijn tijdens de borstvoedingsperiode, kunnen genieten van betaald borstvoedingsverlof. Om dit verlof te bekomen, dien je een afspraak te maken met een arbeidsgeneesheer.

2. Borstvoedingsverlof wordt soms ook individueel toegestaan.
Dit is ofwel een gunst (geen recht) van de werkgever, ofwel een recht op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
Het gaat om onbezoldigd verlof, waarvan de duur volgens afspraak of volgens inhoud van de CAO bepaald wordt.


Borstvoedingspauzes

De loontrekkende werkneemsters die borstvoeding geven kunnen borstvoedingspauzes genieten om hun melk af te kolven of hun uurregeling aan te passen.

Wie vier uur per dag werkt, mag een half uur pauzeren.
Wie minstens zeven en een half uur per dag werkt mag een uur pauzeren (of twee keer een halfuur). De pauzes kunnen worden genomen tot negen maanden na de geboorte.

Je dient je werkgever 2 maanden op voorhand te verwittigen en met zijn toestemming te voorzien in toepassingsmodaliteiten (aangepaste uurregeling, aangepast lokaal, … )
Je bezorgt je werkgever tijdens de borstvoedingsperiode maandelijks een medisch attest waaruit blijkt dat je borstvoeding geeft. Op vertoon van dit attest kent het ziekenfonds een vergoeding van de pauzes toe: 82% van het brutoloon, geëvalueerd in uren.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?