Arbeidsongeschikt & vakantie

Ga je naar een land binnen de EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland?

Neem dan contact op met onze medische dienst want je dient je ter beschikking te houden voor een medische controle, ofwel in België (vóór vertrek of na terugkeer) ofwel in het buitenland.

Ga je naar een ander land?

Dan moet je toestemming vragen aan de adviserend geneesheer om in deze landen te mogen verblijven. Indien je vertrekt zonder toestemming dan verlies je het recht op uitkeringen en geneeskundige verzorging.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?