Arbeidsongeschikt? Aangifte

Word je arbeidsongeschikt? Dan moet je aangifte doen!

Je moet je werkgever op de hoogte stellen en een medisch attest bezorgen. In geval van RVA (werkloosheid,…) moet op de stempelkaart “Z” vermeld worden.

Maar je moet ook bij aanvang van je ziekte het ziekenfonds verwittigen door middel van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. De termijn van aangifte is vastgelegd:

  Eerste aangifte Verlenging
Je bent werknemer Bediende (onder arbeidsovereenkomst): binnen 28 dagen Binnen 8 kalenderdagen (met aanvang de begindatum van de verlenging)
Arbeider (onder arbeidsovereenkomst): binnen 14 dagen
Je bent werkloos Binnen 8 kalenderdagen (met aanvang de begindatum)
Je bent zelfstandige Binnen 8 kalenderdagen (met aanvang de begindatum)

Na je periode van gewaarborgd loon, ontvang je een uitkering. Opgelet, in geval van laattijdige aangifte kan een sanctie van 10% toegepast worden op je uitkeringen. 


Wordt je ziekteperiode verlengd door dezelfde aandoening?

Dan is het van essentieel belang dat de nieuwe begindatum exact aansluit op de einddatum van je vorige erkenning, afgeleverd door het ziekenfonds. Als je eerste attest bijvoorbeeld loopt tot vrijdag 22 januari (einddatum terug te vinden op de erkenning die je ontvangen hebt van de adviserend geneesheer) en je dokter schrijft een nieuw attest op maandag, dan moet dit attest (verlenging) als begindatum zaterdag 23 januari hebben en niet maandag 25 januari.

Vergeet ook niet om een nieuw getuigschrift te vragen voor een verlenging van je ziekte. Deze verlenging moet je binnen de 8 kalenderdagen per post of persoonlijk aan het ziekenfonds bezorgen. Dus zeker niet in een brievenbus van het ziekenfonds deponeren.


Hoe aangeven?

Je geeft dit aan door het formulier getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de bovenstaande termijnen aan ons te bezorgen. Denk eraan! Deponeer dit document NOOIT in een ziekenfondsbus. Een ontvangstbewijs of poststempel zijn nodig om de geldigheid van het document te bewijzen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?