Adoptieverlof

Adopteer je één of meer kinderen, dan heb je recht op adoptieverlof vergoed door het ziekenfonds. Adoptieverlof kan aan beide ouders worden toegekend.

Het adoptieverlof bestaat uit 2 delen:

  • een basisrecht van maximaal 6 weken, toegekend aan elk van de adoptieouders (8 weken bij meerdere kinderen)
  • 2 bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders.

Het adoptieverlof kan bij een nationale adoptie starten

  • ten vroegste vanaf de dag na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister
  • ten laatste binnen 2 maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister

Het adoptieverlof kan bij een internationale adoptie starten

  • ten vroegste vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit
  • ten laatste binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de woonplaats van de verzekerde als deel uitmakend van het gezin.

Vergoeding

Voor loontrekkenden

De eerste 3 dagen van de periode zijn ten laste van de werkgever. De rest van de periode ontvang je een uitkering aan 82% van je begrensd brutoloon. Werklozen komen niet in aanmerking. Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV.

Voor zelfstandigen

Het is een forfaitaire uitkering voor elke week van het verlof (voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV).

Wens je adoptieverlof aan te vragen? Dat kan! Bezorg ons het formulier adoptieverlof samen met de nodige documenten:

Meer weten? Contacteer een NZVL-medewerker.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?