Adoptieverlof

Adopteer je één of meer kinderen, dan heb je recht op adoptieverlof vergoed door het ziekenfonds. De duur van dit verlof wordt bepaald in functie van de leeftijd van het geadopteerde kind en deze periode wordt verdubbeld in geval van een mindervalide kind. Adoptieverlof mag aan beide ouders worden toegekend.

Leeftijd kind bij begin verlofAantal wekenAantal weken voor mindervalide kind
Van 0 tot 2 jaar6 weken12 weken
Van 3 tot 8 jaar4 weken8 weken
Vanaf 8 jaarGeen recht meerGeen recht meer

Het verlof moet binnen de 2 maanden na de inschrijving van het geadopteerde kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister aanvangen.


Vergoeding

Voor loontrekkenden

De eerste 3 dagen van de periode zijn ten laste van de werkgever. De rest van de periode ontvang je een uitkering aan 82 % van je begrensd brutoloon.

Voor zelfstandigen

Het is een forfaitaire uitkering voor elke week van het verlof (voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV).

Wens je adoptieverlof aan te vragen? Dat kan! Bezorg ons het formulier adoptieverlof samen met de nodige documenten.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?