Globaal Medisch Dossier / GMD

Een betere opvolging van je verzorging en een financieel voordeel bij raadplegingen en bezoeken van je huisarts zijn de voornaamste voordelen van het aanleggen van een GMD. Je huisarts is de arts die jou het beste kent. Dankzij het globaal medisch dossier duidt je hem/haar aan als verantwoordelijke voor het beheer van je GMD.

Welke medische informatie wordt in je GMD vermeld?

  • raadplegingen en bezoeken
  • vaccinaties en allergieën
  • resultaten bloedonderzoeken
  • chronische ziekten
  • opvolging door een geneesheer-specialist of ziekenhuisopname
  • specifieke behandeling die werd voorgeschreven
  • enz.

Kan iedereen een GMD openen? Wanneer moet het worden aangelegd?

Het GMD kan voor iedereen worden geopend, ongeacht je leeftijd. Het kan worden aangevraagd tijdens een raadpleging of een huisbezoek.

Wat is je financieel voordeel bij het aanleggen van een GMD?

Je krijgt extra terugbetaald op je remgeld. Het gedeelte van het ereloon, zonder supplementen, dat voor je rekening valt, wordt dus verlaagd als je naar de arts wie de GMD beheert, gaat.

Hoelang blijft een GMD geldig?

Wanneer het wordt geopend in 2017, blijft het geldig tot december 2019. Wij verlengen jouw GMD en financieel voordeel automatisch.

Sinds 1 januari 2021 kan het GMD enkel elektronisch worden aangevraagd door je verstrekker. Men spreekt dan ook over het eGMD. Jij als klant betaalt niets meer bij de huisarts.

Het eGMD wordt verlengd als er minimaal 1 contact is geweest in de vorige twee jaren.

 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?