Globaal Medisch Dossier / GMD

Een betere opvolging van je verzorging en een financieel voordeel bij raadplegingen en bezoeken van je huisarts zijn de voornaamste voordelen van het aanleggen van een GMD. Je huisarts is de arts die jou het beste kent. Dankzij het globaal medisch dossier duidt je hem/haar aan als verantwoordelijke voor het beheer van je GMD.

Welke medische informatie wordt in je GMD vermeld?

  • raadplegingen en bezoeken
  • vaccinaties en allergieën
  • resultaten bloedonderzoeken
  • chronische ziekten
  • opvolging door een geneesheer-specialist of ziekenhuisopname
  • specifieke behandeling die werd voorgeschreven
  • enz.

Kan iedereen een GMD openen? Wanneer moet het worden aangelegd?

Het GMD kan voor iedereen worden geopend, ongeacht je leeftijd. Het kan worden aangevraagd tijdens een raadpleging of een huisbezoek.

Hoeveel kost het GMD?

De kost van € 30 wordt je volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Indien je dit niet kan betalen, dan vraag je jouw arts om de betalende derde toe te passen, d.w.z. dat de kosten rechtstreeks door het ziekenfonds worden betaald.

Wat is je financieel voordeel bij het aanleggen van een GMD?

Je krijgt 30 % extra terugbetaald op je remgeld. Het gedeelte van het ereloon, zonder supplementen, dat voor je rekening valt, wordt dus verlaagd als je naar de arts wie de GMD beheert, gaat.

Hoelang blijft een GMD geldig?

Wanneer het wordt geopend in 2017, blijft het geldig tot december 2019. Indien je in 2018 een raadpleging of huisbezoek van je huisarts hebt, verlengen wij jouw GMD en financieel voordeel automatisch.

 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?