Wat moet je doen?

Je trouwt of gaat samenwonen binnenkort? Proficiat! Ongetwijfeld bevind je je op een roze wolk maar… denk je ook aan de administratieve opdrachten?


Aangifte

Vroeger moest je de attesten en documenten die je op de burgerlijke stand ontving, aan het ziekenfonds bezorgen. Dat mag nog steeds, maar hoeft niet, vermits wij via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid op de hoogte gebracht worden van je huwelijk of samenwoning.


Adreswijziging

Verhuis je binnenkort en vraag je je af of je het nieuwe adres moet doorgeven? Dat mag, maar is niet noodzakelijk. Wanneer de gemeente je adres definitief wijzigt, ontvangen wij deze informatie via de Kruispuntbank. 
Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, is het mogelijk dat je dossier wordt toegewezen aan een andere regio binnen ons ziekenfonds. Daardoor kan het zijn dat je naar een ander (hoofd)kantoor wordt verwezen. Geen nood, wij voorzien in heel Vlaanderen een optimale dienstverlening en je kan overal beroep doen op onze diensten en voordelen.


Wat als je naar het buitenland vertrekt?

Breng ons zo gauw mogelijk op de hoogte van je intentie om naar het buitenland te verhuizen. Om je dossier goed te kunnen beheren, geef je ons volgende elementen door:

  • reden van verplaatsing: werk, studies, …
  • duur van het verblijf in het buitenland: tijdelijk of permanent
  • de namen van de personen die naar het buitenland vertrekken
  • nieuw adres in het buitenland.

Rekeningnummer

Verandert jouw rekeningnummer naar aanleiding van je huwelijk of samenwonen? Bezorg ons dan zo snel mogelijk het formulier 'wijziging rekeningnummer'.


Sluit ik best ook mijn partner aan bij het NZVL?

Je doet voordeel wanneer ook jouw partner aangesloten is bij ons ziekenfonds. Zo heb je bijvoorbeeld, naast tal van andere voordelen recht op een geboortepremie van maar liefst €350. Uiteraard is er ook het praktische voordeel dat je voor al je formaliteiten bij één ziekenfonds terecht kan. Sluit je partner aan!


Ik ben gehuwd of wettelijk samenwonend. Beïnvloedt dit mijn dossier?

Indien je een invaliditeitsinkomen van jouw ziekenfonds geniet, heeft een huwelijk of wettelijk samenwonen een gevolg op jouw dossier. Het bedrag van jouw uitkeringen wordt namelijk berekend op een bruto-inkomen en jouw gezinssituatie. Indien je al met jouw partner samenwoonde voor jouw huwelijk of wettelijk samenwonen verandert er niets, aangezien de informatie over de inkomsten van jouw partner al werden opgevraagd.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?