Scheiden, wat moet je doen?

Een echtscheiding kan gevolgen hebben voor jouw dossier ziekteverzekering. Voor ons is het belangrijk dat je ons zo spoedig mogelijk meedeelt dat je echtgescheiden bent.
We hebben dan snel de volgende informatie nodig:

  • jouw nieuw adres en, vooral, de personen die met jou mee verhuizen
  • jouw nieuw telefoonnummer
  • jouw nieuw mail adres
  • jouw nieuw bankrekeningnummer, indien nodig. Dit is een essentieel gegeven dat het ziekenfonds bijhoudt en dat alle niveaus van jouw dossier beïnvloedt! 

Van zodra je echtgescheiden bent, en je was ingeschreven als persoon ten laste van jouw partner, dan moet je persoonlijk aansluiten in het ziekenfonds. Je kan hiervoor langskomen in jouw plaatselijk kantoor of je kan ons hierover bellen of mailen.


Mogen de kinderen ten laste blijven van de ouder die hen momenteel ten laste heeft?

Dit hangt af van verschillende factoren op het ogenblik van de echtscheiding. Contacteer zo gauw mogelijk jouw plaatselijke kantoor of via telefoon of mail zodat wij jou de nodige informatie kunnen geven op basis van de huidige situatie.

Wanneer je feitelijk gescheiden bent (van tafel en bed), kan dit gevolgen hebben voor jouw dossier ziekteverzekering. Contacteer zo gauw mogelijk jouw plaatselijk kantoor of via telefoon of via mail zodat wij jou de nodige informatie kunnen doorgeven op basis van jouw huidige situatie.


Was je ingeschreven ten laste van jouw partner?

Om in het ziekenfonds ingeschreven te zijn als partner ten laste van een gerechtigde is één van de voorwaarden dat je dezelfde hoofdverblijfplaats hebt voor het rijksregister. Er bestaat een uitzondering op deze regel voor de koppels die niet uit de echt, maar wel feitelijk gescheiden zijn.

Je kan persoon ten laste van jouw partner ingeschreven blijven, tot zolang de echtscheiding niet is uitgesproken als er aan één van de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:  

  • je staat in voor het levensonderhoud van ten minste één kind
  • je geniet alimentatiegeld, ofwel door een gerechtelijke beslissing, ofwel door een notariële akte, ofwel door een onderhandse akte neergelegd ter griffie van de rechtbank indien de echtscheidingsprocedure aan de gang is, of bij scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming
  • je geniet een pensioen dat werd toegewezen aan de feitelijk gescheiden partner
  • je hebt de toestemming om bedragen te innen die derden aan jouw partner verschuldigd zijn.

Mogen de kinderen ten laste blijven van de ouder die hen momenteel ten laste heeft?

Indien jouw partner en jij gerechtigden bent, worden de kinderen ingeschreven ten laste van de gerechtigde die instaat voor het onderhoud van de kinderen op basis van een uittreksel uit het bevolkingsregister. Bijkomend dient er een aanvraag tot inschrijving te gebeuren via het invullen van het document “aanvraag inschrijving van een kind “persoon ten laste” van een gerechtigde – wijziging situatie”.

Indien slechts één van jullie beiden gerechtigde is, dan neem je best contact op met jouw plaatselijk kantoor of via telefoon of via mail zodat we jou de nodige informatie kunnen doorgeven.