Nieuws

ComfoPlus vakantieregeling

SLUITING COMFOPLUS WINKELS ZOMER 2021

Onze winkels te Lier en Aalst sluiten de deuren van 16 tot 20 augustus. Op 12 juli zal de winkel te Lier gesloten zijn; de winkel te Aalst zal gesloten zijn op vrijdagen 6 en 13 augustus.

Ons logistiek centrum te Bornem blijft de hele zomer operationeel en toegankelijk.

Stoppen met roken is moeilijk, ook in de periode rond de zwangerschap.

Stoppen met roken is moeilijk. Ook in de periode rond de zwangerschap. Kruis donderdag 21 oktober aan in jouw agenda en kom als zorgprofessional te weten welke rol jij kan spelen!  

Vaccins, ook buiten Corona zeer belangrijk!

Een vaccin is een preventief middel bedoeld om ziektes te vermijden.

Vaccins zijn gemaakt van levende verzwakte of geïnactiveerde (dode) ziektekiemen. Deze zorgen er voor dat je lichaam antistoffen kan aanmaken tegen de ziektekiem, zonder zelf de ziekte door te maken.  Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste kennismaking met een bacterie of een virus. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die bacteriën of virussen de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact komt.

Soms is er een levenslange bescherming, soms neemt de hoeveelheid antistoffen met de jaren af en moet je je opnieuw laten vaccineren (herhalingsvaccin) om de hoeveelheid antistoffen voldoende hoog te houden.

Groepsimmuniteit

Vaccinatie kan je beschermen tegen een aantal aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn of die ernstige blijvende complicaties kunnen hebben. Door je te laten vaccineren, word je zelf beschermd, en zorg je ervoor dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet gaat verspreiden in je onmiddellijke omgeving.

Wanneer je je laat vaccineren, bescherm je ook diegenen die omwille van leeftijd of gezondheidsredenen niet gevaccineerd mogen of kunnen worden, ook al zijn ze net extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen met bepaalde allergieën, chronische ziekten of met een verzwakt immuunsysteem, zoals leukemiepatiënten of mensen die een transplantatie gehad hebben. Voor hen is het heel belangrijk dat hun omgeving zo weinig mogelijk ziektes verspreidt en dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

Veiligheid vaccins

Vaccins kunnen bijwerkingen geven, maar meestal zijn deze bijwerkingen beperkt en gaan ze snel voorbij. Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties bepaalde ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken.

Mogelijke lichte bijwerkingen zijn:

 • matige koorts (minder dan 38,5 °C)
 • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Bij sommige vaccins kan dit uitgebreider zijn. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen. 
 • verharding op de injectieplaats - soms knobbeltje
 • bij een vaccinatie tegen mazelen, bof of rodehond: koorts tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie.
 • een lichte rode huiduitslag en/of tijdelijke gewrichtspijn.

Voor deze bijwerkingen is er geen behandeling nodig, de klachten verbeteren spontaan (een knobbeltje kan wel enkele weken voelbaar blijven). Is de reactie erger of ben je ongerust, neem dan de bijsluiter door of neem contact op met je huisarts.

Terugbetaling

IN VLAANDEREN

Volg je het basisvaccinatieschema, dan zijn de vaccins die je beschermen tegen 12 verschillende infectieziekten helemaal gratis in Vlaanderen, als de vaccinator ze bestelt in Vaccinnet. Het kost je alleen de consultatie bij je arts. Voor kinderen en jongeren is ook de consultatie bij Kind en Gezin of het CLB gratis. Ook voor volwassenen zijn sommige vaccins gratis, zoals de griepvaccins voor bewoners in woonzorgcentra en sommige andere instellingen. Vaccins voor de herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest zijn voor iedereen gratis in Vlaanderen. Ook je ziekenfonds komt tussen in de kostprijs van een aantal erkende vaccins.

IN WALLONIE EN BRUSSEL

In Wallonië en Brussel zijn de vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis, op twee voorwaarden. Ze moeten: 

 • worden toegediend op de momenten aanbevolen door de vaccinatiekalender
 • worden besteld door de gezondheidsprofessional in het kader van het vaccinatieprogramma voor Wallonië en Brussel.

Andere vaccins (HPV, griep, …) voor kinderen en volwassenen worden gedeeltelijk door het Riziv terugbetaald.

Vaccinatie van baby’s, kinderen en jongeren:

In het gezondheidsboekje, dat aan de ouders van iedere pasgeborene wordt overhandigd tijdens het verblijf op de materniteit, zitten klevertjes  die toegang verlenen tot de vaccins die worden toegediend in het kader van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel.

In ruil voor deze klevertjes  kunnen alle vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis door de ouders worden verkregen. Daartoe moeten ze zich richten tot de vaccinator van hun keuze – raadpleging Kind en Gezin, behandelende arts, kinderarts buiten het ziekenhuis of de dienst pediatrie van het ziekenhuis, … Hij zal de toegediende vaccins opnemen in het gezondheidsboekje van het kind.

Alleen het vaccin tegen het rotavirus, aanbevolen in het schema van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel, maakt geen deel uit van het klevertjes circuit. Het kan worden aangekocht in de apotheek, op voorschrift van een arts, en wordt gedeeltelijk terugbetaald naargelang van het ziekenfonds.

Zwangere vrouwen hebben geen klevertjes nodig om de gratis vaccins te verkrijgen die hen aanbelangen zoals kinkhoest of griep.

Het is belangrijk zicht te behouden welke vaccins je al dan niet toegediend kreeg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vaccinatiekaart of MyHealthViewer (digitaal). Zorg er zeker voor dat je in gesprek gaat met je huisarts om na te gaan of jouw vaccinatiegegevens in je globaal medisch dossier staan.

Bronnen: https://www.laatjevaccineren.be/ (Vlaanderen) en https://www.vaccination-info.be/(Brussel/Wallonië)

Lees hier de brochure

Stoppen met roken is een fantastische beslissing

Wat je alvast moet weten: stoppen met roken is een proces.

Soms heb je meerdere stoppogingen nodig. In die zin is een terugval zeker geen mislukking, maar een onderdeel van het rookstopproces. Geef dus niet te snel op. Elke serieuze poging is een stap vooruit naar de definitieve stop.

 

Begeleiding samen met rookstopmiddelen verhoogt je slaagkansen.

Begeleiding door een tabakoloog in combinatie met rookstopmedicatie biedt het meeste kans op stoppen en gestopt blijven. Ook je huisarts kan helpen. Hij kan je zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een tabakoloog.

 

Bij de tabakoloog kun je terecht voor individuele begeleiding of stoppen in groep.

Woon je in Vlaanderen? Dan betaal je maar een deel van de kosten zelf. De Vlaamse overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog. Hoeveel je precies moet betalen en waar je tabakologen kan vinden, kom je te weten op www.tabakstop.be. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, betaal je minder. Je hebt recht op 4 u individuele begeleiding of 12 u groepsbegeleiding per kalenderjaar.

 

Woon je in Brussel of in Wallonië? Dan betaal je aan de erkende tabakoloog of arts. Deze levert je een getuigschrift voor aanvraag tussenkomst bij het ziekenfonds af. Er is een tegemoetkoming van 30 euro voor een eerste sessie en 20 euro (voor zwangere vrouwen 30 euro) voor de volgende 7 sessies.

 

Telefonische en online hulp

Telefonische hulp via het nummer 0800 111 00 is ook beschikbaar. Net zoals online hulp. Surf hiervoor naar www.tabakstop.be. Ook de Tabakstop app biedt ondersteuning aan iedereen die een rookvrij leven wil.

 

Rookstopmiddelen

Rookstopmiddelen maken stoppen gemakkelijker. Bespreek met je tabakoloog of arts wat voor jou het beste werkt. Nicotinevervangers helpen de ontwenningsverschijnselen opvangen. Ze zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek. Andere rookstopmedicijnen zijn alleen verkrijgbaar op doktersvoorschrift en zorgen er voor dat je minder zin hebt om te roken. Lees de bijsluiter aandachtig voor je ze gebruikt. 

 

Geneesmiddelen op voorschrift worden grotendeels terugbetaald.

Terugbetaling van Varenicline

Vooraleer je toegang krijgt tot een volledige behandeling, moet je een behandeling van 2 weken volgen om na te gaan of de medicatie goed verdragen wordt.

Het starterpakket (2 weken) en 3 behandelingen worden elke 5 jaar terugbetaald. Ben je dus na drie pogingen in vijf jaar nog niet kunnen stoppen, dan heb je opnieuw recht op drie terugbetaalde behandelingen.

 

Terugbetaling van Bupropion

Als je ouder bent dan 35 jaar en aan chronisch obstructief longlijden (COPD) lijdt.

Aanvragen Europees certificaat COVID-19

Om op reis te gaan binnen Europa is het nodig om het Europees certificaat COVID aan te vragen. Dit kan aangevraagd worden via de website myhealthviewer (vanaf 23 juni) en via mijngezondheid.be (vanaf 16 juni).
We raden aan om vanaf 23 juni het attest aan te vragen via www.myhealthviewer.be.
Er is ook een telefoonnummerr ter beschikking gesteld waar het attest kan aangevraagd worden: 078/78.78.50.
Heb je geen computer of smartphone en heb je heel dringend één of meerdere attesten nodig? Dan kan je ook naar één van onze NZVL-kantoren komen met je identiteitskaart en pincode, best na afspraak. Wij kunnen dan het attest opvragen en afdrukken. 

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen. 

 •  Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 •  PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer.
 •  Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met een viertal dagen verwerkingstijd.
  o    Brussel  02/214.19.19
  o    Vlaanderen 078/787850
  o    Wallonië 071/313493

Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?
In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben.

Wat zijn de wachttijden?
Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 •  Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 •  Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd. Ten vroegste 11 dagen na een positieve PCR-test
 •  Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer en/of kan hier niet zo goed mee overweg, wat moet ik doen?

 1. Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (wordt later nog gecommuniceerd). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.
 2. Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.
 3. Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.

Rol van de ziekenfondsen in het kader van het Europees Covid-19 -certificaat 

De ziekenfondsen hebben een complementaire rol met de huisartsen opgenomen in de selectie van personen met een onderliggende aandoening. Ondertussen zijn op tien weken tijd deze 1,8 miljoen personen gevaccineerd. Ook in het kader van het Europees Covid-19-certificaat willen de ziekenfondsen een complementaire rol spelen. Over dat certificaat bestaat momenteel heel wat verwarring.

Context 

Elk Europees land bepaalt aan welke criteria je moet voldoen om een land binnen te mogen. Het bewijs dat je aan alles voldoet, lever je met het Europees Covid-19-certificaat.  
Om naar andere Europese landen te kunnen reizen, moet je vanaf 1/07/2021 over dat certificaat beschikken. Ofwel ben je gevaccineerd en moet je je vaccinatiestatus bewijzen. Ofwel heb je een certificaat nodig van een negatieve PCR-test of moet je bewijzen dat je Covid-19 hebt gehad via antistoffenbepalingen in je bloed. Het certificaat bevat enkel objectieve informatie en heeft via een gevalideerde QR-code bewijskracht. 

Vaccinatiecertificaat: Bij volledige vaccinatie geniet dit certificaat de voorkeur. Het heeft ook zin bij onvolledige vaccinatie. Al is dat mogelijk niet voldoende en moet het met een negatieve PCR-test aangevuld worden. 
De vaccinatie moet minstens twee dagen geleden zijn. Het certificaat is één jaar geldig te tellen vanaf de laatste vaccinatiedatum.  

Testcertificaat: Dit certificaat is nodig als je nog niet gevaccineerd bent (of mogelijk ook bij een onvolledige vaccinatie). Het certificaat is meestal beschikbaar de dag van de testing of ten laatste de dag nadien. Het is slechts drie dagen geldig. 

Herstelcertificaat: Dit certificaat is enkel nuttig voor wie Covid-19 heeft gehad. Het is niet nodig voor wie volledig gevaccineerd is en besmet is geweest met Covid-19, wel voor wie onvolledig of niet gevaccineerd is.  
Het certificaat kan ten vroegste elf dagen na het bloedonderzoek worden aangemaakt. Het is geldig tot 180 dagen na het onderzoek.  

 De overheid doet er alles aan om vanaf 1/7/2021 de nodige tools klaar te hebben zodat iedereen zelf zo’n certificaat kan bekomen. Er zijn drie wegen.  
In principe is een digitale versie van het certificaat de standaard. Er wordt voor de drie mogelijke wegen een papieren versie voorzien. 

 •  Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena krijg je een gevalideerde QR-code. Je kunt het certificaat bewaren op je gsm. Je kunt het ook laten afdrukken en via Bpost naar je thuisadres laten sturen. Dat duurt minstens vier dagen.  
 •  PC: via www.myhealthviewer.be* en de identificatie via Itsme of eHealth met je ID krijg je een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan of zelf kunt printen.
 •  Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kun je op basis van je rijksregisternummer een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen dat afgedrukt en verzonden wordt naar je officieel adres. Hou rekening met een viertal dagen verwerkingstijd.
  o    Brussel  02/214.19.19
  o    Vlaanderen 078/787850
  o    Wallonië 071/313493

Wie niet over digitale vaardigheden beschikt, taalproblemen heeft of niet kan wachten op de zending van Bpost,… dreigt het certificaat te mislopen. Voor die personen willen de ziekenfondsen hulp bieden. Gezamenlijk hebben ze beslist een opvangnet te zijn voor die kleine groep die ondersteuning nodig heeft. De vaccinatiecentra en de testcentra kunnen deze bijkomende administratieve piekbelasting niet aan.

NZVL-kantoren vanaf 9 juni open ook zonder afspraak

Vanaf 9 juni kan je opnieuw zonder afspraak langskomen in onze NZVL-kantoren. We hebben in de meeste van onze NZVL-kantoren ook bijkomende afspraakmomenten voorzien, zodat je rustig jouw ziekenfondsdossier kan bespreken en niet hoeft te wachten.

Zoek een kantoor in jouw buurt

Vraag een afspraak of een videocall aan.

Ontdek onze gloednieuwe 'Mijn NZVL'-app

Wat mag je verwachten?

 • Raadpleeg het online kantoor, Jouw NZVL
 • Maak een afspraak met een NZVL klantenadviseur
 • Check onze kantoren en brievenbussen in jouw buurt
 • Blijf real time op de hoogte over het laatste NZVL nieuws
 • Ontdek onze diensten en voordelen
 • Kom meer te weten over jouw ziekenfonds
 • Let's go social en blijf op de hoogte via onze Facebook en Instagram account. 

De nieuwe 'Mijn NZVL-app' is vanaf nu beschikbaar in de App Store en Google Play Store. 

NZVL dienstverlening in coronatijden

Op afstand

Veel ziekenfondsvragen kunnen we vanop afstand beantwoorden.

Je hoeft je niet te verplaatsen en je krijgt snel een antwoord.

 • Je kan bellen of mailen naar jouw kantoor.
 • Je kan iedere werkdag live chatten tussen 10 en 12 via de website.
 • of een videocall aanvragen via de afspraak-module op de ‘Mijn NZVL-app’ of onze website.

 

In de kantoren

Je kan vanaf 9 juni terug langskomen in onze kantoren, ook zonder afspraak.

Raadpleeg wel  onze nieuwe openingsuren.

Voor wie het comfort van een afspraak geproefd heeft, kan dit uiteraard verder blijven doen via ‘Mijn NZVL-app’ en de website.

Smeren is de boodschap met die hoge UV-index, maar mogen we met factor 50 ook hele namiddag in de zon?

Het lange wachten wordt beloond: eindelijk is de zon overuren aan het maken. Toch is het ook opletten geblazen. Dermatologen steken een waarschuwende vinger op nu Frank Deboosere een hoge UV-index van 7 aankondigde. Zeker kinderen dreigen fel te verbranden, met mogelijk zelfs schadelijke gevolgen op lange termijn. Zonnecrème smeren is dus de boodschap, maar mogen we met factor 50 ook een hele namiddag in de zon? En moeten we meer smeren met factor 15?

“Het gaat om de doeltreffendheid. Als je smeert met factor 50 kan je 50 keer meer UV verdragen alvorens je verbrandt”, zegt dermatoloog Thomas Maselis.

Hoe testen ze dat? “Eerst gaat men een arm of een been blootstellen zonder zonnecrème en kijken hoelang het duurt vooraleer die rood wordt. Daarna wordt er gesmeerd en timet men opnieuw. Was iemand de eerste keer na tien seconden rood en met crème pas na 100 seconden, dan kan een factor 10-label op de fles gekleefd worden. Duurt het 500 seconden, dan factor 50.”

Om de vier uur

“De factor zegt dus niets over de duur van de bescherming, wel over de sterkte. Want sowieso moet elke crème om de vier uur gesmeerd worden. Ga je zwemmen of zweet je veel? Doe het dan elke twee uur.” Ook hoeveel je smeert, is belangrijk. Op het gezicht mag een halve koffielepel crème, op de romp twee en op elke arm en been één. Zonnecrèmes zijn trouwens lang houdbaar, maar de bescherming neemt wel af.

PNO

Hoe weet u nu of die tube in uw kast nog bruikbaar is? Wel, veel producenten plaatsen op hun crèmes een ‘PNO’ of ‘periode na opening’. Op de verpakking is dan het symbool van een geopend potje terug te vinden, gevolgd door een getal en de letter M. Meestal staat er ‘12M’, twaalf maanden dus. In die periode garanderen de producenten dat de crème optimaal werkt, daarna raden ze aan om voor de veiligheid een nieuwe te kopen.

Koelkast

Maselis zelf maakt maximaal twee jaar gebruik van zo’n crème. Door enkele slimme trucjes toe te passen, rekt hij de houdbaarheid. “Bewaar ze bijvoorbeeld op een koele en donkere plaats. Temperatuurschommelingen tasten de UV-filters aan, net als lichtschommelingen. In de koelkast zal een zonnecrème bijvoorbeeld heel lang houdbaar blijven.”

Zorg er ook voor dat de tube goed sluit. Hoe minder zuurstof in de fles geraakt, hoe beter.” Een spray is wat dat betreft dus handig, ook omdat de crème amper in contact komt met bacteriën van buitenaf.

Test-Aankoop voert onderzoek uit naar de tevredenheid over jouw ziekenfonds

Ben je klant bij Test Aankoop, dan kreeg je hoogstwaarschijnlijk een mail om te peilen naar je tevredenheid over je ziekenfonds.

Ben je klant bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, laat ons dan zeker even weten hoe tevreden je bent van onze dienstverlening.

We zijn een ziekenfonds op mensenmaat. Tevreden klanten, daar doen we het voor. 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?