Nieuws

Sluiting kantoren tijdens hemelvaartweekend

Onze kantoren zijn gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei (hemelvaartweekend).

Wil je toch graag iets in orde brengen voor je ziekenfonds? Het online kantoor 'Jouw NZVL' blijft 24/7 open! Ga snel naar het online kantoor via de knop 'Jouw NZVL' in de menubalk hierboven.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen steunt de Stichting Alzheimer Onderzoek

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. De stichting wil de toekomst waarin Alzheimer en dementie kan voorkomen of genezen worden dichterbij brengen. Dit doet zij niet alleen door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook door via haar nieuwsbrieven voorlichting te geven op de risico’s op dementie, over gezonde voeding en levensstijl en over de mogelijkheden voor preventie. De stichting wil zoveel mogelijk particulieren en bedrijven inspireren, aanmoedigen en mobiliseren om mee te helpen Alzheimer en dementie te overwinnen. Dit doet zij door donateurs te werven en fondsen in te zamelen via direct mailings, via acties en evenementen en via nalatenschappen. Het doel wordt nagestreefd zonder enig winstoogmerk.

 

Hoe werken ze?

Stichting Alzheimer Onderzoek zet zich reeds sinds 1995 in ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

De hoofdactiviteit van de stichting bestaat erin om fondsen in te zamelen bij de grote laag van de bevolking ter financiering van de meest excellente onderzoeksprojecten van onderzoekers uitsluitend verbonden aan Belgische universiteiten. Hiervoor werkt de stichting ook nauw samen met de Koning Boudewijnstichting.

Daarnaast heeft de stichting ook een Wetenschappelijke Adviesraad die als taak heeft de Raad van Bestuur van de stichting te adviseren over de te financieren onderzoeksprojecten. Elk jaar doet SAO een oproep aan alle universiteiten in België om onderzoeksprojecten in te dienen die mogelijk financieel ondersteund kunnen worden. Deze aanvragen doorlopen een strenge selectieprocedure op basis van kwaliteit en relevantie met betrekking tot het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Elk geselecteerd project wordt eveneens  gescreend en bestudeerd door meerdere buitenlandse professoren. De deliberatie van al de gescreende projecten gebeurt nadien door onze Wetenschappelijke Adviesraad. Deze werkwijze garandeert onze donateurs dat met hun giften alleen de beste onderzoeksprojecten worden gefinancierd.

De stichting financiert standaardprojecten van gevestigde onderzoekers : deze ontvangen een subsidie van 225.000 euro. Daarnaast is de stichting overtuigd dat ze tevens steun dient te geven aan jonge, beloftevolle jonge onderzoekers, zij zijn de toekomst van het onderzoek. Daarom financiert de stichting ook elk jaar onderzoeksprojecten ingediend door deze jonge wetenschappers. Deze pilootprojecten ontvangen een subsidie van 75.000 euro. De projecten en uitgereikte beurzen lopen steeds over een periode van twee jaar.

 

Wil jij ook graag je steentje bijdragen?

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is de trotse sponsor van de Lucien Van Impe Classic, een fietsevenement ter ere van een van de grootste wielerlegendes en de laatste Belgische winnaar van de ronde van Frankrijk. Dit evenement vindt op 18 juni in Serskamp plaats en er is een afstand voor iedereen: De recreatieve fietser kan 30 of 60 kilometer afleggen, voor de geoefende wielrenner is er de tocht van 90 of 145 kilometer met tal van kuitenbijtertjes. Inschrijven kost slechts € 8 en kunt u doen op www.stopalzheimer.be/lucienvanimpe. U steunt dan ook de Stichting Alzheimer Onderzoek die Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie financiert.
Omdat Lucien Van Impe wordt gezien als de beste klimmer aller tijden, kunt u ook een bolletjes-T-shirt voor € 20 of zelfs een bolletjes-wielershirt voor € 50 bestellen.Duurzaamheidsacties ziekenvervoerders

Elke burger voelt de impact van de inflatie door de stijgende kostprijzen. Ook de huidige tarieven van de ziekenvervoerders staan onder druk. Het NZVL heeft via Mutas vaste prijsafspraken met bepaalde vervoersdiensten gemaakt, waar ook wij contractueel aan gebonden zijn.

Tijdens onderhandelingen met ziekenvervoerders hebben we als ziekenfonds vernomen dat bepaalde vervoersdiensten actie wensen te voeren in de vorm van ‘duurzaamheidsdagen’. Tijdens een duurzaamheidsdag zal een ziekenvervoerder die deelneemt aan deze actie niet rijden aan de afgesproken tarieven en zal een duurzaamheidstarief gefactureerd worden.

Wat wanneer je een rit via Mutas hebt gepland tijdens een duurzaamheidsdag?

Mutas zal proberen een andere ziekenvervoerder voor je te zoeken. 

    • Indien een andere ziekenvervoerder gevonden is, zal Mutas enkel contact met je opnemen wanneer er sprake is van een wijziging van je oorspronkelijke afspraak. Bijvoorbeeld bij een wijziging van het ophaaluur.
    • Indien geen andere ziekenvervoerder gevonden is aan de huidige vastgestelde tarieven, zal Mutas je contacteren en je begeleiden om alsnog ziekenvervoer te regelen.

Dit kan tot gevolg hebben dat je een factuur ontvangt met een ‘duurzaamheidstarief’waarbij je nadien een tegemoetkoming ontvangt van je ziekenfonds.  Als ziekenfonds kunnen we echter niet garanderen dat je, indien je voldoet aan de voorwaarden, slechts een persoonlijk aandeel zal betalen.

Vanuit het ziekenfonds proberen wij er alles aan te doen zodat de impact van deze acties zo beperkt mogelijk zal zijn. Wij blijven initiatief nemen voor constructieve gesprekken met de ziekenvervoerders en andere betrokken partijen om tot een goede oplossing voor iedereen te komen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?