Nieuws

Activiteiten voor jongeren in Leuven

Ben je tussen de 17 en 25 jaar en woon je in Leuven? Mind the Gap Leuven organiseert leuke en ongedwongen activiteiten speciaal voor jou!

 

20 december: Jongerencollectief

Op 20 december organiseert Mind the Gap Leuven een tweede Jongerencollectief. Het thema: een nieuw woonproject voor jongeren in Leuven! Hoe willen de jongeren dat dat eruit komt te zien? In het kader van de huidige moeilijkheden om een betaalbare woonst te vinden, absoluut een thema waar de jongeren van wakker liggen! 

 

13 januari: Jongerenbevraging

Waar gaan jongeren nu naar toe om te chillen/ontspannen of als ze zich minder goed voelen? Wat is er al en wat ontbreekt er nog aan plekken in Leuven? Via onderstaande QR-code kom je bij een korte vragenlijst (max 5 minuten!). 

13 januari is er een overleg gepland met de stad om samen te kijken welke noden er zijn, dus voorafgaand hopen we zoveel mogelijk input te krijgen! 

 

 

17 januari: Lusmoment

Zou het alleen wonen zoveel makkelijker zijn als er mensen rondom je staan die je kunnen ondersteunen? Misschien is jouw eigen Lusgroep wel ideaal: een groep van mensen die jij kiest en die samen met jou leuke of minder leuke momenten deelt. Het gaat over dromen, zorgen, vragen en plannen. Omdat het als jongere niet evident is om deze stap te zetten, is er een ​workshop waar je samen met een vertrouwenspersoon/contextbegeleider/... naartoe kan gaan. De workshop is gratis en zal zeer laagdrempelig zijn en wil duidelijk maken wat een lusgroep voor jou zou kunnen betekenen. 

Je bent welkom om 18 uur in het zaaltje van Columbus boven café Sport op het Martelarenplein. De avond eindigt met een gratis maaltijd!

Inschrijven via marlies.de.werd@monterosa.be

 

Pasgeboren baby’s worden nu ook op SMA gescreend

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Vanaf 1 december zal ook op spinale musculaire atrofie (SMA) worden gescreend. Door de ziekte op te sporen nog voor ze zich klinisch uit, kan de behandeling vroeger opgestart worden, wat het risico op het ontwikkelen van spierzwakte en verlamming kleiner maakt.  

Eerder dit jaar werd het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen van de Vlaamse Overheid al uitgebreid met drie zeldzame aandoeningen. De toevoeging van SMA maakt dat er intussen zestien zeldzame ziektes worden opgespoord. In 2023 wordt het screeningsprogramma stapsgewijs verder uitgebreid met drie ziektes (Severe Combined Immune Deficiency (SCID), Holocarboxylase synthetase deficiëntie en Homocystinurie).

Een ziekte opnemen in het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Elke stap in het screeningsproces moet immers hoogst kwalitatief gebeuren, van de opsporingsmethode tot en met het traject naar de diagnostiek en eventuele behandeling bij een afwijkend resultaat. Voor SMA werd de genetische test waarmee deze ziekte wordt opgespoord de afgelopen maanden eerst grondig gevalideerd in nauwe samenwerking met de neuromusculaire referentiecentra. De test spoort 95% van de pasgeboren baby’s met SMA in Vlaanderen op. Tevens werden procedures ontwikkeld om een goede opvolging na een afwijkend screeningsresultaat te garanderen.

 

Meer informatie over SMA, de behandeling en de screening lees je op de website van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen: https://aangeboren.bevolkingsonderzoek.be/nl/aa/spinale-musculaire-atrofie

Nieuwe voordelen 2023

Het nieuwe jaar komt eraan: dat betekent ook een nieuw jaar aan voordelen bij je ziekenfonds. En voor 2023 betekent dat alleen maar goed nieuws: je blijft genieten van de voordelen van 2022, en zelfs meer! Al die voordelen krijg je in ruil voor je ziekenfondsbijdrage. Die stijgt lichtjes ten opzichte van vorig jaar (van 8,25 euro naar 8,33 euro per maand), maar zelfs nog geen 1%. Zo kunnen we jou toch de beste voordelen blijven bieden aan een betaalbare prijs!

Nieuwe voordelen:

Podologische zolen*

Vanaf 1 januari 2023 kan je een tussenkomst krijgen voor podologische zolen. Voor zolen van een erkend podoloog kan je tot 25 euro per zool terugbetaald krijgen, met een maximum van 50 euro per persoon per kalenderjaar. Deze tussenkomst gebeurt op basis van de factuur. Je kan deze makkelijk en snel opladen via het online kantoor.

 

Geboortepremie langdurige pleegzorg*

Vanaf 2023 kan je een geboortepremie krijgen voor langdurige pleegzorg.

 

 

Deze voordelen breiden uit:

Logopedie*

Soms is het nodig om een extra duwtje in de rug te krijgen en kan een logopedist soelaas bieden. In 2023  verhogen we de tussenkomst tot 7,5 euro per zitting met een maximum van 600 euro voor 80 sessies.

 

Psychologie*

Waar we voorheen tien sessies terugbetaalden, betalen we vanaf 2023 tot vijftien sessies terug, aan 10 euro per sessie. We verhogen onze tussenkomst voor psychologische begeleiding dus van 100 euro naar 150 euro per kalenderjaar.

 

*behoudens goedkeuring door de CDZ

Uiteraard kan je blijven rekenen op onze andere voordelen

Zoals:

  • een tussenkomst voor tandbehandelingen tot 1.200 euro,
  • een tussenkomst orthodontie tot 1.200 euro,
  • een tussenkomst op je sportabonnement van 30 euro per jaar (ook geldig voor een tienbeurtenzwemkaart),
  • geboortevoordelen tot 1.000 euro (luiers, kraamhulp, geboortepremie ...),
  • jeugdvoordelen tot 190 euro per kind per jaar (schoolreizen, jeugdbeweging, kampen, speelpleinwerking ...)
  • ...

Ontdek ze hier

Betaalkalender invaliditeitsuitkeringen 2023

Ben je een werknemer of werkloze en als arbeidsgeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. We bepalen de uitkering en berekenen die volgens bepaalde regels. Hieronder kan je de betaalkalender invaliditeitsuitkeringen voor 2023 raadplegen.

27 januari 2023                                              27 juli 2023

24 februari 2023                                            29 augustus 2023

29 maart 2023                                                27 september 2023

26 april 2023                                                  27 oktober 2023

26 mei 2023                                                    28 november 2023

28 juni 2023                                                    19 december 2023

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?