Nieuws

Zorgkassen vragen indexatie zorgbudget

De Vlaamse zorgkassen vieren hun twintigste verjaardag. Op 1 oktober 2001 werd de Vlaamse zorgverzekering opgericht. Die voorzag in een vergoeding van maximaal 125 euro voor mensen die thuis veel zorg nodig hadden. Twintig jaar later is dat bedrag met nauwelijks 5 euro toegenomen. ‘Hoogtijd om ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te passen aan de stijgende levensduurte’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College.

Elke Vlaming ouder dan 25 jaar betaalt jaarlijks een zorgpremie van 54 euro. Wie in Brussel woont, kan kiezen of hij de zorgpremie betaalt. Met dat geld helpen de zorgkassen mensen die met hoge zorgkosten geconfronteerd worden. Zij kunnen rekenen op een zorgbudget of tegemoetkomingen waarmee ze onder meer hulp aan huis, een verblijf in een woonzorgcentrum, dagopvang of mobiliteitshulpmiddelen kunnen bekostigen. Op die manier zorgen de Vlaamse zorgkassen ervoor dat zorg betaalbaar blijft.

Dubbel zoveel zorgbudgetten

Op twintig jaar tijd heeft de Vlaamse zorgverzekering een stevige evolutie doorgemaakt. Richtte ze zich aanvankelijk enkel op mensen die thuis veel zorg nodig hadden, dan breidde ze later uit naar mensen in woonzorgcentra. Onder de naam “Vlaamse sociale bescherming” werden ook vergoedingen toegevoegd voor ouderen met een zorgnood, personen met een handicap en mensen die mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben. In te toekomst volgen nog tegemoetkomingen voor een verblijf in onder meer revalidatiecentra en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Vijf zorgkassen, verbonden aan de vijf ziekenfondsen, en de Vlaamse Zorgkas, nemen de dienstverlening op zich. Zij innen onder meer de zorgpremie, kijken na wie recht heeft op een zorgbudget, betalen zorgbudgetten uit en geven informatie en advies. Hun opdrachten zijn de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Niet alleen kwamen er nieuwe zorgbudgetten bij, ook het aantal rechthebbenden zit al sinds de start van de zorgkassen in stijgende lijn. In 2019 kregen bijna 271.000 mensen een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Bij de start in 2001 waren dat er nog 104.000.

Stijgende levensduurte

Betaalt elke Vlaming ouder dan 25 jaar vandaag jaarlijks 54 euro zorgpremie, dan was dat twintig jaar geleden nog 10 euro. De zorgpremie wordt jaarlijks geïndexeerd. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, de oorspronkelijke zorgverzekering, is echter nauwelijks gewijzigd van maximaal 125 euro in 2001 naar 130 euro. De Vlaamse zorgkassen uiten hierover naar aanleiding van deze twintigste verjaardag hun bezorgdheid.

‘Uiteraard beseffen wij dat de extra vergoedingen die ondertussen in de Vlaamse sociale bescherming opgenomen zijn, hun kostprijs hebben’, zegt Luc Van Gorp. ‘En meer en meer mensen maken er aanspraak op. Maar dat het bedrag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden op twintig jaar tijd, in tegenstelling tot de overige zorgbudgetten, nauwelijks is aangepast aan de stijgende levensduurte en de stijgende kostprijs van zorg, valt moeilijk uit te leggen.’

De zorgkassen pleiten er dan ook voor om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te koppelen aan de index. Daarvoor zou komend jaar een extra budget van minimaal zo’n 4 miljoen euro nodig zijn, afhankelijk van de gekozen index. Luc Van Gorp: ‘Dat is niet meer dan een billijke inhaalbeweging. Iedereen kan vroeg of laat met een zorgnood geconfronteerd worden. We moeten er alles aan doen dat die zorg voor iedereen betaalbaar blijft.’

Het NZVL is aanwezig op de babyboombeurs

Op een beurs die jonge en toekomstige ouders een unieke beleving wil aanbieden kan het NZVL, jouw ziekenfonds op mensenmaat absoluut niet ontbreken. 

De babyboom beurs vindt plaats van vrijdag 22 tot en met zondag 24 oktober 2021 in Paleis 11 van Brussels Expo. 

Deze megabeurs voor jonge en toekomstige ouders verwelkomt je alle dagen van 10 tot 18 uur. 

Passeer zeker eens langs onze NZVL stand. 

 

 

Extra covid-19 vaccin

Selectie van risicopatiënten

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder antistoffen aanmaken na de basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. De meest recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze risicogroepen met een ernstige afweerstoornis het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan resulteren in een toename van antistoffen. Personen met een verminderde immuniteit, zullen een extra dosis toegediend krijgen teneinde hun immuniteit te optimaliseren.

De betrokken (risico-)personen zullen automatisch worden uitgenodigd.

Wie krijgt een extra prik?

Men heeft volgende categorieën personen vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder weerhouden voor een 3de prik:

• patiënten met aangeboren afweerstoornissen

• patiënten op chronische nierdialyse

• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

• patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren

• pretransplant, stamcel transplant en orgaantransplant patiënten

• patiënten met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva

Voor andere personen met een risicoprofiel voor Covid 19 die prioritair gevaccineerd zijn (bv diabetes) is er goed nieuws.  Zij reageren even efficiënt op de vaccinatie als gezonde personen en hoeven geen extra prik.

De geselecteerde personen ontvangen per post een uitnodigingsbrief. Als het e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij het ziekenfonds kan er eventueel ook een e-mail en/of sms gestuurd worden met de uitnodiging.  In principe zal de vaccinatie gebeuren in het vaccinatiecentrum waar de 1ste vaccinatie plaatsvond en dit ten vroegste 4 weken na de 2de vaccinatie.  Is dit vaccinatiecentrum reeds definitief gesloten zal er uitgenodigd worden in een ander vaccinatiecentrum dat zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de klant is gelegen.

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Iedereen kan zelf nakijken of hij/zij op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via www.mijngezondheid.belgie.be

In totaal zullen ongeveer 375 000 personen worden uitgenodigd voor een extra prik. Vanaf oktober zal deze lijst beschikbaar zijn.

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

In dat geval maak je best een afspraak met de vaste huisarts. Deze kan  je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook uitgenodigd zal worden voor de vaccinatie.

Het ziekenfonds kan je NIET toevoegen op de vaccinatielijst.

Meer info?

Nog vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be

Dat is de officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.

Het online kantoor, Jouw NZVL is 3/09 in de voormiddag niet beschikbaar omwille van werkzaamheden

Omwille van werkzaamheden zal het online kantoor op 3 september in de voormiddag niet toegankelijk zijn. Onze excuses voor het ongemak. 

Zondag 5 september is het NZVL present op de 100 km tegen Kanker run van Koksijde

Zondag 5 september staat het NZVL aan de start van de 100 km run voor Kom op tegen Kanker in Koksijde. Onze collega's Johan, Kevin, Jan en Elke zullen het ziekenfonds vertegenwoordigen als ziekenfonds op mensemaat. 

Er was maar één voorwaarde om nu zondag aan de startlijn te mogen staan. We dienden als team minstens 2.500 euro in te zamelen voor het goede doel.

Ja, je leest het goed. We dienden eerst het geld in te zamelen alvorens te kunnen meelopen. Het lopen is met name de ultieme beloning voor het ingezamelde geld. 

Deze vreselijke ziekte willen we maar al te graag een halt toe roepen. Hierbij denken we aan onze naasten, collega's die vechten tegen deze ziekte. 

En we gaan er niet om liegen: het is ook gewoonweg fijn om mekaar terug te zien na deze COVID 19 periode waarbij we mekaar wat minder fysiek konden ontmoeten.

Bekijk onze teampagina hier. 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?