Nieuws

Onderhoud online kantoor: 29/10

Op vrijdag 29 oktober zullen er enkele onderhoudswerken plaatsvinden aan het online kantoor 'Jouw NZVL'. Hierdoor kan het zijn dat je hier technisch wat hinder van kan ondervinden. We verontschuldigen ons alvast voor eventuele ongemakken.

Dag van de ergotherapeut

Vandaag is het Wereld ergotherapie dag en willen we onze ergotherapeuten en hun dienstverlening in de kijker zetten. Ergotherapeuten zijn helden, ze begeleiden onze klanten naar een zelfstandig leven!

Meer info? nzvl.be/jouw-diensten/woningaanpassing

Elke stap telt

Bewegen is gezond, het is goed voor lichaam en geest.

Meer bewegen zonder moeite, hoe doe je dat? Simpele tip: stappen! Dat kan iedereen, altijd en overal. Bijvoorbeeld:

  • te voet naar de bakker
  • spelend met de kinderen
  • wandelingetje al bellend
  • kuisend door het huis

Elke stap telt! Zet je mee je beste beentje voor? Meer tips op: www.10000stappen.be

15/10: onderhoudswerken online kantoor

Op vrijdag 15 oktober zullen er onderhoudswerken plaatsvinden om ons online kantoor 'Jouw NZVL' te optimaliseren. Het kan dus mogelijk zijn dat er enkele storingen zullen plaatsvinden tijdens het gebruik ervan.

Alvast onze excuses voor eventuele ongemakken.

Gezond Binnen!

We brengen zo’n 85% van onze tijd binnen door. Dat is véél. Op zich is dat geen probleem, maar dat wordt het wél als je weet dat de lucht binnen vaak méér vervuild is dan de lucht buiten. Onderzoek bevestigt dit.

Vocht en schimmel, onvoldoende verluchten en/of ventileren, tabaksrook, asbest, loden leidingen, luchtverfrissers of verbrandingsgassen zoals koolstofmonoxide (CO), overbezetting of buitenmilieu hebben een invloed op onze gezondheid. De gezondheidseffecten van binnenmilieuvervuiling zijn vaak niet min. Vooral hart- en vaatziekten, astma, allergie wegen hierbij het zwaarst door op de ziektelast. Een gezonde binnenlucht is cruciaal voor een goede gezondheid en een gezonde thuis.

Ook jij kan de kwaliteit van de lucht in je huis aanzienlijk verbeteren!

Tips vind je op:

Laat de griep deze winter in de kou staan

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap ‘griep’ met zich mee. Geen zin om je volgend uitstapje te moeten missen wegens de griep? Loop geen risico en laat je tijdig vaccineren.

Dat is heel wat makkelijker dan je denkt!

  1. Ga naar je apotheek en vraag een griepvaccin zonder (artsen)voorschrift. (vanaf 1/10/2021)
  2. Je apotheker zal jou een spuit meegeven.
  3. Bewaar de spuit in de frigo.
  4. Ga met die spuit naar de huisarts.
  5. De huisarts zal je de griepprik geven.

Meer informatie

 

Borstkanker vroege opsporing heeft belangrijke voordelen

Het bevolkingsonderzoek Borstkanker kan heel kleine afwijkingen opsporen. Afwijkingen die je zelf nog niet opmerkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op succesvolle behandeling en genezing groter. Stel je deelname dus niet uit.

Alle info vind je op borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Wat verandert er vanaf 1 oktober?

1. Deze coronaregels veranderen

Op het Overlegcomité van de federale regering werd op 17 september beslist om een bijkomende reeks coronamaatregelen aan te passen. In principe gelden die maatregelen voor heel het land, maar Brussel en Wallonië kiezen ervoor om bepaalde versoepelingen nog niet door te voeren of zelfs strenger op te treden.

Concreet betekent dat dat in Vlaanderen het mondmasker vanaf 1 oktober afgezet mag worden in winkels, horecazaken of op het werk. Enkel in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de treinstations en de luchthavens blijft de mondmaskerplicht bestaan, net als in zorginstellingen, voor personeelsleden en klanten van medische en niet-medische contactberoepen en bij allerhande evenementen met meer dan 500 mensen binnen, als die tenminste geen gebruik maken van de coronapas. 

Vanaf 1 oktober verdwijnt de mondmaskerplicht ook voor leraren en leerlingen in het secundair onderwijs en leraren in het basisonderwijs. 

In Brussel zullen mondmaskers dus vooralsnog verplicht blijven in bijvoorbeeld de horeca en handelszaken. Ook onder meer de strenge aanbeveling om te telewerken, de beperkingen op privébijeenkomsten en het verplichte sluitingsuur van de horeca blijven in Brussel gehandhaafd. 

De federale overheid legt ook het gebruik van het Covid Safe Ticket - de coronapas - op voor de nachtclubs, die overal in het land vanaf 1 oktober kunnen heropenen. Maar in Brussel moet iedereen vanaf 16 jaar ook een coronapas kunnen voorleggen voor vrijetijdsactiviteiten. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen. 

In Wallonië zal die coronapas vanaf midden oktober gelden in de horeca, in discotheken, op evenementen en in rust- en verzorgingstehuizen. Op plaatsen waar gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket zal de mondmaskerplicht wel verdwijnen. 

Verder komen er ook strengere protocollen rond ventilatie en luchtkwaliteit, maar die moeten nog worden uitgewerkt. Die regels gelden niet alleen in de nachtclubs, maar ook in cafés, restaurants, fitnesscentra en indoor sportinfrastructuur.

2. Deze steunmaatregelen lopen af

De verlaagde btw in de horeca loopt vanaf 1 oktober af. Die btw-verlaging naar 6 procent was een steunmaatregel die de federale regering maanden geleden invoerde voor de horeca, die door de coronacrisis zwaar werd getroffen. De termijn van die maatregel wordt niet verlengd. Daardoor zullen vanaf oktober opnieuw btw-tarieven van 12 en 21 procent gelden in de horeca.

Ook het Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven die hinder ondervinden van de coronacrisis stopt vanaf 1 oktober. Bij het begin van de coronacrisis werd dat steunmechanisme erg breed ingezet. Alle zaken die verplicht de deuren moesten sluiten, of zwaar omzetverlies leden, konden een tegemoetkoming krijgen.

Intussen konden de meeste handelszaken heropenen. Deze zomer was er nog steun voor een paar sectoren die gesloten waren of omzetverlies leden, zoals hotels, discotheken, dancings en reisbureaus. Eind september loopt ook die steun af.

Voor het derde kwartaal kunnen de ondernemingen nog een tegemoetkoming krijgen als ze kunnen aantonen dat ze meer dan 60 procent omzetverlies leden. De aanvraag kan gebeuren vanaf 15 oktober.

3. Op reis? Dan moet je hierop letten

Ook voor wie op reis wil veranderen er hier en daar wat regels. Zo is het Vaticaan vanaf 1 oktober enkel nog toegankelijk voor mensen die een geldige coronapas kunnen voorleggen. De Heilige Stoel deelde eerder al mee dat iedere bewoner, medewerker of bezoeker van de kerkelijke staat moet kunnen bewijzen dat hij gevaccineerd is tegen COVID-19, genezen is verklaard na een infectie of een negatieve test heeft afgelegd. Onder meer het Europese coronacertificaat wordt aanvaard, dat ook in België gebruikt wordt.

Het Vaticaan kondigt ook controles aan door de eigen gendarmerie. Een uitzondering op de nieuwe regels geldt op momenten dat gelovigen in het Vaticaan missen en liturgische feesten bijwonen. Ze worden wel aangespoord om de hygiënische voorschriften te volgen. 

Inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen, hebben daarvoor vanaf 1 oktober dan weer een internationaal paspoort voor nodig. Een identiteitskaart volstaat niet meer. De nieuwe regel is een gevolg van de brexit.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?