Missie en visie

Onze missie kunnen we omschrijven in enkele kernzinnen:

  • Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) wil de gezondheid verzekeren en zorg- en comfortdiensten aanbieden aan zoveel mogelijk inwoners van Vlaanderen. We doen dit op een bewust neutrale, ondernemende en transparante manier.
  • Als neutrale gezondheidsverzekeraar is het NZVL aan geen enkele belangengroep verbonden.
  • Het NZVL legt zijn klanten niets op en houdt enkel rekening met hun belangen.

Onze missie vertaalt zich in onze visie door het voortdurend streven naar meerwaarde op vlak van kwaliteit, dienstverlening en technologie voor onze klanten en medewerkers.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?