Meldpunt fraude en verspilling in de gezondheidszorg

Rekent een verstrekker zorgen aan die niet werden toegediend? Denk je dat een instelling onnodige onderzoeken verricht? Of vermoed je een andere onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg? Dan kan je die melden op fraude@lnz.be. Je kan ook een brief sturen naar je ziekenfonds of je kan even langskomen in één van de kantoren om een ondertekende verklaring af te leggen.

We zullen je melding onderzoeken en eventueel zullen wij of het RIZIV nog contact opnemen voor verdere toelichting. Je contactgegevens zullen niet worden meegedeeld aan de betrokken zorgverlener of instelling. Om redenen van privacy kunnen we je achteraf ook niet informeren over een eventuele sanctie voor de betrokkene.

Opgepast, dit meldpunt behandelt enkel fraude en verspilling binnen de gezondheidszorg, geen fraude met uitkeringen. Daarvoor verwijzen we je door naar www.meldpuntsocialefraude.belgie.be.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?