Veelgestelde vragen

De vaccinatiecampagne loopt volop. Iedereen die in Vlaanderen gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19.

Zit je met vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be. Dat is de officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.

 

Veelgestelde vragen over de rol van de ziekenfondsen in de vaccinatiecampagne:

 

Hoe word je uitgenodigd?

Vanaf de tweede fase van de vaccinatie (dat is na de vaccinatie van de personen in de woonzorgcentra, de gesloten entiteiten, het ziekenhuispersoneel, de eerstelijnszorgers en de vrijwilligers van de vaccinatiecentra) ontvangt iedereen per post een uitnodigingsbrief. Als je e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij je ziekenfonds dan ontvang je ook een e-mail en/of sms met de uitnodiging.

Vaccinatie is altijd gratis. Let op, er circuleren e-mails en sms’en die je aanzetten tot betaling. Dergelijke mails en sms’en zijn vals.

We raden je aan om je contactgegevens bij je ziekenfonds te vervolledigen. Zo ontvang je de uitnodiging via verschillende manieren en ben je zeker tijdig op de hoogte. Contacteer het NZVL via info@nzvl.be of pas zelf het nodige aan op je online kantoor.

Meer info over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.

 

Wat kost de vaccinatie?
De vaccinatie tegen COVID-19 is gratis. Als er om medische redenen een huisbezoek nodig is voor de vaccinatie kan je huisarts een huisbezoek aanrekenen, als hij of zij op geen andere manier vergoedingen ontvangt voor de geïnvesteerde tijd.

Let op, er circuleren e-mails en sms’en die je aanzetten tot betaling. Dergelijke mails en sms’en zijn vals.

 

Ik heb me niet laten vaccineren en raakte besmet met COVID-19. Komt de ziekteverzekering nog tussen in de gemaakte kosten?

Ja. Ook als je beslist om je niet te laten vaccineren, worden de kosten van een besmetting met COVID-19 terugbetaald door de sociale ziekteverzekering ongeacht je vaccinatiestatus.

 

Kunnen de ziekenfondsen iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Nee. De selectie via de ziekenfondsen is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met je huisarts.

 

Hoe weet ik of ik via het ziekenfonds op de lijst van risicopatiënten sta?

Omdat het over 1,5 miljoen personen gaat, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen. De concrete lijst van risicopatiënten zal evenwel vanaf 8 april beschikbaar zijn. Vanaf dan kun je nagaan of je al dan niet de lijst voorkomt. Dat kan via deze link. Ook de apotheker kan eventueel extra algemene informatie geven.
 

Kunnen ziekenfondsen aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee. De lijst van de Hoge Gezondheidsraad is een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Ook een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert. Er moet ook een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn. Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige vaccinatie.
Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

 

Ik wil niet op de lijst van risicopersonen staan, wat moet ik doen?

De ziekenfondsen kunnen je niet van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat wel.
Je kunt ook je uitnodiging afwachten en die telefonisch of via de webapplicatie weigeren. Zo maak je plaats voor iemand anders.
Je ontvangt een nieuwe uitnodiging als je leeftijdsgenoten aan de beurt zijn. Ook die kun je opnieuw weigeren.

 

Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

De ziekenfondsen hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren.
De regionale en federale ministers van Volksgezondheid bepalen in een interministeriële commissie de prioriteiten voor de vaccinatie. Zij maken een afweging tussen de beschikbaarheid van de vaccins en de nood van de prioritaire groepen. Zij nemen de beslissing onder andere op basis van de informatie van de taskforce vaccinatiestrategie. Daarin zetelen ook de regio’s en de experten.

 

Moet ik bijzondere voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

Nee. De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn. Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin.

 

Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

Bij aankomst in het vaccinatiecentrum. Er is een nauwkeurige registratie van het vaccin dat je krijgt. Dat betekent dat je ook weet uit welk lot het komt. Zo kan het altijd getraceerd worden (bijvoorbeeld bij nevenwerkingen).

 

Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening heb van de lijst?

Je moet niets doen. Je wordt uitgenodigd volgens je leeftijd.

 

Ik heb een Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Heb je een Globaal Medisch Dossier, dan word je op twee manieren op de lijst met risicopatiënten gezet. De eerste keer gebeurt via je ziekenfonds. Nadien controleert je vaste huisarts dat zonder dat je die daarvoor moet consulteren.
Als je een vaste huisarts hebt, moet je dus geen contact met hem of haar opnemen. Er is een dubbel systeem dat maakt dat je zeker op de lijst staat als je aan de criteria voldoet.

 

Ik heb geen vaste huisarts en geen Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Ben je zelf een risicopatiënt met een aandoening die op de lijst staat, maar heb je geen Globaal Medisch Dossier? Als je een behandeling volgt waarvoor de ziekteverzekering terugbetalingen uitvoert, ben je sowieso geselecteerd en sta je op de lijst met risicopatiënten.
De lijst wordt namelijk gemaakt op basis van de gezondheidskosten die je bij een zorgverstrekker (specialist, ziekenhuis, apotheek,…) maakt. Je moet dus geen contact opnemen met een huisarts.
Sommige aandoeningen genereren echter weinig specifieke kosten waardoor ze niet getraceerd worden. In dat geval is het wel aangeraden om langs te gaan bij een huisarts (zie ook verder: Hoe weet ik of ik op de lijst van de ziekenfondsen sta?)

 

Welke aandoeningen komen het eerst aan de beurt?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, te beginnen met de oudsten.

 

Geldt de prioritaire vaccinatie ook voor mijn huisgenoten?

Neen. Het is niet bewezen dat er bijkomende bescherming is als je huisgenoten samen met jou gevaccineerd worden.

 

Andere vragen:

Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

 

Wat is de algemene vaccinatiestrategie?

 

Wie wordt uitgenodigd om zich te laten vaccineren?

 

Wat kost de vaccinatie?

 

Kan ik veranderen van vaccinatiecentrum?

 

Kan ik mij laten begeleiden?

 

Moet ik vakantie nemen om mij te laten vaccineren?

 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

 

Kan ik mijn vaccin ‘cadeau’ geven aan iemand die het dringender nodig heeft?

 

Wat moet ik doen wanneer ik mijn uitnodigingsbrief ben verloren/ ik niet meer weet wanneer ik mijn afspraak heb/ ik een  afspraak heb gemist?

 

Wat als ik mij niet kan verplaatsen naar het vaccinatiecentrum?

 

Wat zijn de nevenwerkingen van het vaccin?

 

Moet ik bijzonder voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

 

Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

 

Krijg ik een bewijs dat ik gevaccineerd ben?

 

Welke type vaccins bestaan er?

 

Wat zijn mRNA-vaccins?

 

Wat zijn vectorvaccins?

 

Wie beslist welke aandoeningen in aanmerking komen om als risicopersoon beschouwd te worden?

 

Hoe kom ik op de lijst om als risicopersoon prioritair gevaccineerd te worden?

 

Waarom worden kinderen tussen 16 en 18 jaar niet gevaccineerd?

 

Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening heb van de lijst?

 

Wie staat op de lijst met risicopatiënten?

 

Ik heb een Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

 

Ik heb geen vaste huisarts en geen Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

 

Welke aandoeningen komen het eerst aan de beurt?

 

Geldt de prioritaire vaccinatie ook voor mijn huisgenoten?

 

Kennen de vaccinatiecentra mijn gezondheidstoestand?
 

Surf naar www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?