Infectieziekten

Micro-organismen zoals bacteriën, virussen en parasieten komen overal voor. Soms krijgen mensen daar infecties van die meestal vanzelf genezen. Er zijn infectieziekten waarvan mensen ernstig ziek worden dat een behandeling van een arts nodig is. Bij een besmettelijke infectieziekte dragen mensen ziekmakende micro-organismen over op andere mensen, door bijvoorbeeld het inademen van bacteriën, het eten van besmet voedsel, via seksueel contact of door een steek of beet van een dier. Veel verschillende infectieziekten zorgt ervoor dat ze elk een andere aanpak nodig hebben.
Voor meer informatie over ziekten kan je terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Bij bepaalde infectieziekten is je (huis)arts verplicht om deze te melden indien je hiermee besmet bent. Meestal gaat het om infectieziekten waarbij er dringend maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding ervan in te dijken. Meer informatie over meldingsplichtige infectieziekte kan je terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?