De NZVL-dienstverlening

NZVL-kantoren

De huidige gezondheidssituatie verplicht ons enkele bijkomende maatregelen te nemen. Daarom zal het NZVL met een aangepaste dienstverlening werken. Vanaf maandag 19 oktober zullen onze NZVL-kantoren enkel op afspraak werken voor dringende zaken. 

Een afspraak of videocall inplannen kan makkelijk en snel via deze link. Na bevestiging van je afspraak verwelkomen we je graag in één van onze kantoren op een veilige manier of zien we elkaar vanuit je kot met een videocall. Vergeet dus ook zeker en vast niet om in het kantoor je mondmasker op te zetten en de nodige afstand te bewaren. In onze kantoren is er voldoende ontsmettingsgel voorzien om de handen te ontsmetten. 

Telefonie en mail

Je kan ons steeds telefonisch (053 76 99 99) en via mail bereiken. We zijn telefonisch steeds bereikbaar van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 16u30. Op ’s vrijdags zijn we in de voormiddag bereikbaar.

Online kantoor

Je kan ook heel wat ziekenfondszaken online regelen via ‘Jouw NZVL’. Heb je nog geen account op ‘Jouw NZVL’? Geen probleem, je kan je account vandaag nog activeren.

Doktersbriefjes en getuigschriften voor verstrekte hulp

Ziektebriefjes, tussenkomsten enz. deponeer je makkelijk en snel in onze NZVL-brievenbussenWe zorgen ervoor dat al onze brievenbussen op regelmatige tijdstippen leeggemaakt worden (ook diegene aan de kantoren die tijdelijk gesloten zijn).

Welke voorzorgsmaatregelen treft het NZVL in de kantoren? 

Je mag erop rekenen dat we alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen om je bezoek in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen.  Zo beschermen we jou én onze medewerkers. Daarom vragen we je om:

Stipt op tijd te komen
Heb je een afspraak, zorg er dan voor dat je stipt op tijd komt. Het gebruik van de wachtzaal wordt zoveel mogelijk beperkt.

Zorg voor een goede handhygiëne
Was regelmatig je handen, ook voor je op afspraak komt. Ook in het kantoor zullen we handgel voorzien 

Graag een mondmasker dragen
Het wordt even wennen, maar je klantenadviseur werkt voortaan achter een plexischerm. We vragen dan ook om voor ieders veiligheid ook een mondmasker te dragen bij het betreden van het kantoor. Lees hier onze tips voor het correct dragen van een mondmasker.

De afstand te respecteren wanneer je het kantoor betreedt
We brengen pijlen aan op de vloer, zodat we kunnen zorgen voor voldoende afstand.

Graag alleen te komen
Indien je een zorgverlener meebrengt, maken we uiteraard graag plaats. Geef dit wel door bij het maken van je afspraak.

Niet langs te komen als je je ziek voelt of symptomen vertoont.

Om de kans op besmetting tot een minimum te beperken, is het beter voor iedereen als je bij de minste symptomen thuis blijft. We plannen dan graag een nieuwe afspraak in, wanneer je je beter voelt of we handelen het graag telefonisch of per mail af.

ComfoPlus winkel

Vanaf maandag 2 november zullen de ComfoPlus winkels gesloten zijn naar aanleiding van de nieuwe Federale maatregelen. De dienstverlening zal werken op afstand: chauffeurs, magazijniers, verstrekkers enz. zullen dus verder blijven werken.

Ik wil een hulpmiddel uitlenen via de uitleendienst. Is dit nog mogelijk? 
Onze uitleendienst blijft verder werken met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Een hulpmiddel uitlenen kan dus nog steeds makkelijk via mail aan info@comfoplus.be of telefonisch op 03 292 21 60.

Wat gebeurt er met de huur van mijn uitleenmateriaal, indien dit niet tijdig wordt binnengebracht of opgehaald?  
Wanneer je een melding doet om de huur van het uitleenmateriaal stop te zetten, stoppen we het contract op de dag van aanvraag. De ophaaltermijn van je materiaal kan wegens de grote vraag naar dringende leveringen langer duren. Populaire materialen zoals verzorgingsbedden zullen echter sneller worden opgehaald, daar we anders snel door onze voorraad zitten. Maar de ophaling van de kleinere materialen (afkolftoestel, rollators…) kunnen dus iets langer duren dan normaal.

Thuisoppas zieke kinderen

Voor de laatste stand van zaken omtrent de dienst 'oppas zieke kinderen' kan je een kijkje nemen op de website van i-mens zelf of hun telefonisch contacteren op het nummer 078 15 25 35.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onze dienst Maatschappelijk Werk blijft bereikbaar voor ondersteunings- en zorgnoden. Om een afspraak of huisbezoek in te plannen, kan je ons van maandag tot en met vrijdag steeds telefonisch contacteren tussen 8 u en 12 u  via 053 76 99 71.

NZ Vakanties en Krunsj

Ik heb een reis geboekt bij NZ Vakanties. 
Heb je vragen over een reis die je boekte bij NZ Vakanties, dan kan je van dinsdag tot vrijdag terecht tussen 9 u en 16 u op het nummer: 0800 95 180 of via mail naar info@nzvakanties.be.

Ik heb een vakantieverblijf geboekt in één van de vakantiedomeinen van NZ Vakanties. 
Omwille van de Federale maatregelen, zullen onze vakantiedomeinen Hoge Duin en Dennenheuvel gesloten zijn vanaf maandag 2 november. We blijven wel steeds telefonisch en per mail bereikbaar. 
Heb je vragen over je boeking, dan zijn onze NZ-vakantiedomeinen tijdens weekdagen bereikbaar via: 

Ik heb een jeugdvakantie geboekt bij Krunsj. 

Met gezondheid en verantwoordelijkheid als belangrijkste prioriteiten, zullen we onze vakanties steeds aanpassen aan de op dat moment geldende richtlijnen en protocollen. Mochten we omwille van de veiligheid toch genoodzaakt zijn om vakanties te annuleren, dan zullen we de reeds ingeschreven deelnemers hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. Wanneer Krunsj jouw vakantie annuleert, krijg je het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terug.

Indien je intussen vragen zou hebben, kan je Krunsj steeds contacteren via het nummer 053 42 11 00  of via ons e-mailadres info@krunsj.be.

 

Hospitalisatieverzekeringen

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering?
Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland is de dekking beperkt en hangt af van de gekozen formule. De hospitalisatieverzekering komt niet tussen voor een quarantaine bij jou thuis. Een quarantaine in het ziekenhuis is wel verzekerd.

Reisbijstand (Mutas)

Mutas reisbijstand werkt op basis van de aanvullende verzekering bij het NZVL. In navolging van de sterk evoluerende context en het sneltempo waarmee het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor zones/landen in deze Covid 19 tijden, zijn er enkele maatregelen veranderd.
 
Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor een verklaring op eer hebben.

 

Wat is een essentiële reden?

  • Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen
  • Humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen
  • Studieredenen
  • Inwoners van grensregio’s
  • Professionele redenen
  • Andere dringende redenen, bv. om te zorgen voor een dier, om te verhuizen

Meer informatie over buitenlandse reizen, essentiële redenen en de verklaring op eer vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Voor alle klanten die vertrokken zijn naar het buitenland vanaf 27/01/2021 tot  01/03/2021 wordt onderstaande toegepast:

  • Mensen die naar het buitenland reizen voor een essentiële reden hebben recht op medische bijstand in het buitenland vanuit de aanvullende verzekering bij een ziekenfonds; voor zover ze voldoen aan de voorwaarden van hun aanvullende verzekering. Professionele redenen zijn bijvoorbeeld uitgesloten binnen deze voorwaarden. Neem contact op met het NZVL voor meer informatie over de voorwaarden en uw dekking.

Ook wanneer de reisbestemming  een ander advies krijgen wanneer betrokkenen reeds ter plaatse zijn, behouden ze het recht op bijstand. Het advies op de vertrekdatum is bepalend bij de bepaling van al dan niet dekking.
Hou er wel rekening mee dat de richtlijnen die op dat moment gelden in of voor het land van verblijf  een impact kunnen hebben op de organisatie van de bijstand door Mutas.

  • Mensen die naar het buitenland reizen voor niet-essentiële redenen hebben geen recht op medische bijstand in het buitenland vanuit de aanvullende verzekering gezien dit wordt beschouwd als een negatief reisadvies, wat een dekking vanuit de aanvullende verzekering uitsluit. Het advies op de vertrekdatum is bepalend bij de bepaling van al dan niet dekking.

 

De verplichte verzekering bij een ziekenfonds staat los van enig reisadvies of kleurcode, deze blijft dus van kracht ook bij het afreizen naar een land met een negatief reisadvies.
Op basis van de verplichte verzekering heeft het lid recht op de Europese Zieteverzekeringskaart en/of bilateraal verdragsdocument. Indien de zorgverstrekker in het het buitenland de Europese Ziekteverzekeringskaart of Bilateraal Verdragsdocument niet aanvaardt, dan kan je als lid achteraf de betaalde factuur binnen brengen bij uw ziekenfonds. Het ziekenfonds bekijkt dan welke tussenkomst er mogelijk is op basis van de verplichte verzekering.
 
Voor het reisadvies van Buitenlandse zaken verwijzen we graag naar volgende site: https://diplomatie.belgium.be
 
We rekenen op de verantwoordelijkheid van iedereen om veilig te reizen en om alle coronamaatregelen te blijven respecteren op vakantie in het buitenland.
Iedereen moet er zich ook bewust van zijn dat de organisatie van de bijstand er iets anders zal uitzien dan we gewoon zijn.
We blijven al het mogelijke doen. Maar ook bij de organisatie ven de medische bijstand en repatriëringen  moeten we rekening  houden met de gevolgen van de covid 19 pandemie en hangen we af van richtlijnen in het land van verblijf. 

Alle info over Coronavirus COVID-19 vind je op de website van de overheid.