Borstkanker in de kijker

Wat is borstkanker?

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Het gezwel wordt veroorzaakt door cellen die beginnen te woekeren. Als het gezwel niet behandeld wordt (verwijderd, bestraald, ...), zullen de kankercellen steeds verder doordringen in het gezonde borstweefsel en kunnen de kankercellen zich verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam. Dit kan levensbedreigend zijn.
In 2011 werd in Vlaanderen bij 10.490 vrouwen borstkanker vastgesteld (Bron: Stichting Kankerregister 19/08/2014). Borstkanker is daarmee de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Driekwart van de vrouwen met borstkanker is ouder dan 50 jaar. Meer dan 80% van de vrouwen overleeft borstkanker, toch is borstkanker nog steeds de meest dodelijke kanker voor vrouwen (Bron: Stichting Kankerregister 27/11/2012).


Wat verhoogt de kans op borstkanker?

Het is tot nu toe niet precies bekend hoe borstkanker ontstaat. Wel staat vast dat er verschillende factoren het risico verhogen. Maar er zijn ook vrouwen die borstkanker krijgen zonder dat een bekende risicofactor aanwezig was.

  • Vrouw zijn
  • Ouder worden
  • Erfelijke of familiale belasting
  • Borstkanker hebben of gehad hebben
  • Sommige goedaardige borstafwijkingen
  • Levensstijl (bv. alcohol drinken, weinig lichaamsbeweging, overgewicht tijdens of na de menopauze)
  • Hormonale factoren (bv. jonger dan 12 jaar bij de eerste menstruatie)
  • Ouder dan 55 zijn bij het begin van de menopauze
  • Hormonale behandelingen tegen menopauze klachten. Er is enkel een verhoogd risico tijdens deze behandeling.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Een gezonde levensstijl vermindert het risico op borstkanker, maar de ziekte kan niet voorkomen worden. Daarom is het beste wapen tegen deze aandoening vroege opsporing en optimale behandeling. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is meestal een minder ingrijpende operatie en behandeling nodig. De kans op volledige genezing is ook hoger. Een bevolkingsonderzoek met screeningsmammografie (een röntgenfoto van de borsten) bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar laat toe borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, lang voor je het zelf kan voelen of zien. In Vlaanderen kunnen vrouwen van 50 tot en met 69 jaar om de 2 jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie laten nemen. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Het onderzoek is gratis voor vrouwen die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds.


Meer info?

Meer informatie over hoe je kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en het verloop van het onderzoek kan je vinden op bevolkingsonderzoek.be.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?