Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De dienst maatschappelijk werk is erkend als multidisciplinair team (MDT) van het VAPH. Dit betekent dat wij samen met jou je dossier voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen opmaken en doorsturen. Wij begeleiden je in de aanvraag voor:

Hulpmiddelen en aanpassingen (Individuele materiële bijstand)

Het VAPH kan tussenkomen in de meerkosten die je hebt voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift of aanpassingen in de badkamer, communicatiemiddelen of hulpmiddelen dagelijks leven.
De ergotherapeut van het NZVL* komt gratis bij je langs om je advies te geven over de hulpmiddelen en aanpassingen die nodig zijn. Contacteer haar via 053 76 99 87 of ergotherapie@nzvl.be.

Hoe aanvragen?

Voor meerderjarigen verloopt de aanvraag via het VAPH. Voor deze aanvraag moet een dossier opgesteld worden door het multidisciplinair team (MDT). Dit bestaat uit:

  • Een objectivering  van je handicap
  • Een adviesrapport waarbij de aanvraag van de hulpmiddelen en/of aanpassingen worden gemotiveerd

Voor minderjarigen verloopt de aanvraag via de Intersectorale Toegangspoort van de integrale jeugdhulp.


Persoonsvolgende financiering

Het VAPH  voorziet een tegemoetkoming voor personen met een handicap die extra ondersteuning nodig hebben. Via de persoonsvolgende financiering kan je zelf beslissen hoe je deze hulp organiseert.
Het budget dat je ontvangt is afhankelijk van hoeveel zorg en ondersteuning je nodig hebt.

De persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen:

1. Basisondersteuningsbudget

Dit budget is bedoeld voor mensen met een beperkte ondersteuningsnood en bedraagt maandelijks € 300. Het basisondersteuningsbudget valt onder de Vlaamse Sociale Bescherming.

2. Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget is een tegemoetkoming voor personen met een handicap met een intensieve ondersteuningsnood. Het bedrag is afhankelijk van je persoonlijke nood aan hulp. Het budget kan je op verschillende manieren besteden:

  • Cash: je organiseert en betaalt de hulp zelf. Je beheert dan ook zelf het geld
  • Vouchers: hiermee kan je terecht bij de zorgaanbieders van het VAPH
  • Combinatie van cash en vouchers

Je moet je uitgaven verantwoorden naar het VAPH.

Hoe aanvragen?

Voorlopig kunnen enkel volwassenen met een handicap een budget aanvragen.

Voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget moet volgende procedure doorlopen worden:

  • Indienen van een ondersteuningsplan: dit plan brengt in kaart welke hulp en ondersteuning je nodig hebt. Je kan dit plan zelf opmaken of je hiervoor laten ondersteunen door de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, de dienst ondersteuningsplan of een gebruikersorganisatie.
  • Objectivering van je ondersteuningsnood: het multidisciplinair team bepaalt aan de hand van een vragenlijst welke hulp je nodig hebt en hoe dringend je vraag is.

Na de goedkeuring kom je op een wachtlijst terecht. Hoe snel je budget krijgt, is afhankelijk van de dringendheid van je noden.


Contactgegevens dienst maatschappelijk werk

De dienst maatschappelijk werk is erkend als multidisciplinair team. Neem met hen contact op voor de opmaak van je dossier. Meer info: vaph.be

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?